Dvoustránkové daňové přiznání

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Daňoví poplatníci podávající za rok 2019 daňové přiznání, kteří měli během roku 2019 pouze příjmy ze závislé činnosti, mohou vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Na první stránce daňového přiznání se vyplňují pouze základní údaje jako je jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefon či email a dále příslušný finanční úřad a datum a podpis. Daňoví poplatníci, kterým vznikne po vyplnění daňového přiznání nárok na daňovou vratku, musí vyplnit i žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob včetně příslušného bankovního účtu dole na první straně daňového přiznání.

Kdo využije dvoustránkový daňový formulář?

V praxi nejčastěji vyplňují dvoustránkové daňové přiznání:

• Zaměstnanci, kteří během roku pracovali alespoň v jednom měsíci pro dva zaměstnance současně, když jim byla z obou příjmů odvedena zálohová daň z příjmu.

• Zaměstnanci pracující pouze pro jednoho zaměstnavatele s hrubou roční mzdou za rok 2019 nad 1569552 Kč, kterým vzniká povinnost platit solidární daň.

• Zaměstnanci, kteří chtějí mít veškerou daňovou agendu pod kontrolou (tj. zejména s ohledem na uplatnění všech daňových slev a daňových odpočtů, na které mají nárok) a sami si dobrovolně vyplňují daňové přiznání a nežádají svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

• Studenti či penzisté, kteří si během roku přivydělávali na pracovní dohody, ze kterých jim byla odvedena srážková daň z příjmu, kterým po podání daňového přiznání vznikne nárok na daňovou vratku.

Členění daňového přiznání

Na druhé straně daňového přiznání se do druhého oddílu uvádí všechny příjmy ze závislé činnosti, v oddíle číslo tři potom daňové odpočty, v oddíle číslo čtyři se vypočte roční daňová povinnost, v oddíle číslo pět se uvedenou všechny daňové slevy (každý daňový poplatník má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka v částce 24840 Kč) a v oddíle šest se uvede odvedená zálohová i srážková daň z příjmu a vyčíslí konečný nedoplatek nebo přeplatek na dani z příjmu (u daňových poplatníků pouze s příjmy ze závislé činnosti většinou přeplatek).

Pozor na přílohy

I daňoví poplatníci vyplňující zjednodušené dvoustránkové přiznání musí k daňovému přiznání doložit všechny příslušné daňové přílohy, tj. potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů a doklady k uplatněným daňovým slevám (např. potvrzení od školky pro školkovné) a daňovým odpočtům (např. potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotéky, potvrzení penzijní společnosti pro odpočet vkladů u doplňkového penzijního spoření či penzijního připojištění).

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí