Dvoustránkové daňové přiznání

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Daňoví poplatníci podávající za rok 2019 daňové přiznání, kteří měli během roku 2019 pouze příjmy ze závislé činnosti, mohou vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.

Na první stránce daňového přiznání se vyplňují pouze základní údaje jako je jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefon či email a dále příslušný finanční úřad a datum a podpis. Daňoví poplatníci, kterým vznikne po vyplnění daňového přiznání nárok na daňovou vratku, musí vyplnit i žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob včetně příslušného bankovního účtu dole na první straně daňového přiznání.

Kdo využije dvoustránkový daňový formulář?

V praxi nejčastěji vyplňují dvoustránkové daňové přiznání:

• Zaměstnanci, kteří během roku pracovali alespoň v jednom měsíci pro dva zaměstnance současně, když jim byla z obou příjmů odvedena zálohová daň z příjmu.

• Zaměstnanci pracující pouze pro jednoho zaměstnavatele s hrubou roční mzdou za rok 2019 nad 1569552 Kč, kterým vzniká povinnost platit solidární daň.

• Zaměstnanci, kteří chtějí mít veškerou daňovou agendu pod kontrolou (tj. zejména s ohledem na uplatnění všech daňových slev a daňových odpočtů, na které mají nárok) a sami si dobrovolně vyplňují daňové přiznání a nežádají svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

• Studenti či penzisté, kteří si během roku přivydělávali na pracovní dohody, ze kterých jim byla odvedena srážková daň z příjmu, kterým po podání daňového přiznání vznikne nárok na daňovou vratku.

Členění daňového přiznání

Na druhé straně daňového přiznání se do druhého oddílu uvádí všechny příjmy ze závislé činnosti, v oddíle číslo tři potom daňové odpočty, v oddíle číslo čtyři se vypočte roční daňová povinnost, v oddíle číslo pět se uvedenou všechny daňové slevy (každý daňový poplatník má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka v částce 24840 Kč) a v oddíle šest se uvede odvedená zálohová i srážková daň z příjmu a vyčíslí konečný nedoplatek nebo přeplatek na dani z příjmu (u daňových poplatníků pouze s příjmy ze závislé činnosti většinou přeplatek).

Pozor na přílohy

I daňoví poplatníci vyplňující zjednodušené dvoustránkové přiznání musí k daňovému přiznání doložit všechny příslušné daňové přílohy, tj. potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů a doklady k uplatněným daňovým slevám (např. potvrzení od školky pro školkovné) a daňovým odpočtům (např. potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotéky, potvrzení penzijní společnosti pro odpočet vkladů u doplňkového penzijního spoření či penzijního připojištění).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí