Jak probíhá dodanění při předčasném zrušení smlouvy?

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

V případě předčasného zrušení smlouvy o životním pojištění, u které byly v minulých letech uplatňovány daňové odpočty je nutné tyto daňové odpočty 10 let zpětně dodanit. Jak se v takovém případě postupuje?

Při zpětném dodanění daňových odpočtů je nutné podat daňové přiznání, ve kterém jsou uvedeny daňové odpočty v posledních deseti letech jako příjem dle § 10 zákona o dani z příjmů. Je potřeba vyplnit druhou daňovou přílohu. Platby na sociálním pojištění a zdravotním pojištění předčasné zrušení smlouvy o životním pojištění nijak neovlivňuje.

Povinnost podání daňového přiznání

Daňové přiznání musí podat i zaměstnanci, za které jinak standardně podává roční zúčtování daně zaměstnavatel. Za rok, ve kterém byla smlouva o životním pojištění předčasně zrušena, nelze mzdovou účetní požádat o roční zúčtování daně. K vyplnění daňového přiznání potřebují zaměstnanci potvrzení o zdanitelných příjmech.

Praktický příklad 1)

Paní Vášová zrušila v březnu 2018 smlouvu o životním pojištění. V roce 2017 uplatnila daňový odpočet ve výši 24 000 Kč a v letech 2012 až 2016 ve výši 12 000 Kč každý rok. Celkem v letech 2012 až 2017 uplatnila daňové odpočty ve výši 84 000 Kč. O tuto částku si tedy zvýší daňový základ za rok 2018, což bude znamenat vyšší daňovou povinnost o 12 600 Kč (84 000 Kč × 15 %).

Praktický příklad 2)

Pan Kropáč má uzavřeny dvě smlouvy o životním pojištění. U první smlouvy využíval maximální daňový odpočet v posledních šesti letech. U druhé smlouvy tedy již daňový odpočet neuplatňoval. Předčasné zrušení smlouvy o životním pojištění, u které daňový odpočet neuplatňovat, nepřináší panu Kropáčovi žádnou daňovou povinnost.

Praktický příklad 3)

Manželé Černí si každý předčasně zruší smlouvu o životním pojištění. Dodanění uplatněných daňových odpočtů se týká každého za manželů samostatně. Daňové přiznání musí podat oba manželé, i když jsou zaměstnanci. Manželé Černí potřebovali jednorázově vyšší částku, předčasné zrušení smluv o životním pojištění však nebylo nejlepším finančním řešením, neboť jsou zde daňové sankce, se kterými nepočítali.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí