Příspěvek zaměstnavatele na „životko“

štítky Daně Pojištění čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Legislativou jsou podporovány vklady zaměstnavatelů na smlouvu o životním pojištění zaměstnance. Do zákonného limitu se neplatí z příspěvků zaměstnavatele na smlouvu o životním pojištění daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Příspěvky zaměstnavatele na smlouvu zaměstnanci o životním pojištění splňující zákonné náležitosti jsou osvobozeny od daňových plateb. Sociální pojištění a zdravotní pojištění z příspěvku zaměstnavatele na smlouvu neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel. Za rok 2018 jsou osvobozeny příspěvky zaměstnavatele do souhrnné částky 50 000 Kč na podporované finanční produkty.

Praktický příklad 1)

Zaměstnanec Novák má uzavřenu smlouvu o životním pojištění splňující zákonné podmínky pro daňové osvobození vkladů zaměstnavatele na smlouvu. Každý měsíc přispívá zaměstnavatel panu Novákovi na smlouvu o životním pojištění 3 000 Kč. Za rok přispěje panu Novákovi na smlouvu o životním pojištění 36 000 Kč. Uvedená částka je do limitu pro daňové osvobození.

  • Z příspěvku zaměstnavatele se neplatí žádné daně. Pan Novák ušetří na dani z příjmu fyzických osob částku 7 245 Kč (36 000 Kč × 1,34 na sto nahoru × 15 %), na sociálním pojištění 2 340 Kč (36 000 Kč × 6,5 %) a na zdravotním pojištění 1 620 Kč (36 000 Kč × 4,5 %) oproti situaci, že by o částku 36 000 Kč zvýšil zaměstnavatel panu Novákovi hrubou mzdu. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob počítáme, že veškeré daňové slevy jsou už uplatněny při výpočtu čisté mzdy.
  • Zaměstnavatel pana Nováka ušetří na sociálním pojištění a zdravotním pojištění částku 12 240 Kč (36 000 Kč × 34 %) oproti situaci, že by o částku 3 000 Kč zvýšil panu Novákovi hrubou měsíční mzdu.

Praktický příklad 2)

Zaměstnankyně Pokorná pracuje současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek. Oba zaměstnavatelé přispívají paní Pokorné na smlouvu o životním pojištění 3 000 Kč. Daňově osvobozená je celá částka. Zákonný limit pro daňové osvobození příspěvků zaměstnanci na smlouvu se posuzuje u každého zaměstnavatele samostatně.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí