Jak příspěvky na „životko“ snižují daň z příjmu?

štítky Daně Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Příspěvky na smlouvu o životním pojištění při splnění zákonných podmínek snižují daň z příjmu. Nárok na snížení daňové povinnosti mohou přitom mít všichni členové domácnosti. Základ daně se snižuje o vklady na smlouvu vždy za celý rok.

Za celý kalendářní rok 2018 bude možné snížit daňový základ o vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění až o 24 000 Kč. Pojišťovny budou začátkem roku 2019 zasílat svým klientům příslušné potvrzení. Daňový odpočet u životního pojištění se uplatní buď v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem, nebo v daňovém přiznání. Po provedení ročního zúčtování vznikne zaměstnancům uplatňujících daňový odpočet nárok na daňovou vratku, neboť během roku 2018 se zaplatí více na daňových zálohách, než činí roční daňová povinnost. Každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu 150 Kč (1 000 Kč × 15 %).

Praktický příklad 1)

Paní Nosková vkládá měsíčně na smlouvu o životním pojištění 1 500 Kč. Mzdové účetní doručí v lednu 2019 potvrzení od pojišťovny a z důvodu uplatnění daňového odpočtu u životního pojištění ji vznikne nárok na daňovou vratku ve výši 2 700 Kč (1 500 Kč × 12 měsíců × 15 %). Manžel pan Nosek je živnostníkem a uplatňuje výdaje paušálem. Na smlouvu o životním pojištění vkládá měsíčně rovněž 1 500 Kč. O tuto částku si sníží pan Nosek roční daňový základ v daňovém přiznání. Protože neplatil pan Nosek během roku žádné daňové zálohy, tak mu nevznikne nárok na daňovou vratku, ale o částku 2 700 Kč zaplatí méně na dani z příjmu za celý rok oproti situaci, kdyby neměl uzavřenu smlouvu o životním pojištění. Zdali se uplatňují výdaje paušálem nebo ve skutečné výši při vedení daňové evidence přitom nemá na uplatnění daňového odpočtu žádný vliv. Nárok na daňový odpočet mají při splnění zákonných podmínek oba manželé.

Praktický příklad 2)

Paní Vysoká si vkládá na smlouvu o životním pojištění měsíčně 1 000 Kč a dalších 1 000 Kč ji na smlouvu o životním pojištění vkládá její zaměstnavatel. V ročním zúčtování daně bude možné uplatnit daňový odpočet pouze ve výši 12 000 Kč. Pro účely daňového odpočtu se hodnotí pouze vlastní vklady, příspěvky zaměstnavatele nikoliv.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí