Stavebko je stále zajímavý finanční produkt

štítek Spoření čtení na 3 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Přestože státní podpora u stavebního spoření v minulosti klesala a aktuálně maximální roční státní podpora činí 2 000 Kč, tak má stavební spoření stále své nezastupitelné místo v rodinném finančním plánování.

Stavební spoření je státem podporovaný finanční produkt, kdy roční státní příspěvek činí 10 % z naspořené částky na smlouvu, maximálně může roční státní podpora činit 2 000 Kč. Zvýhodněno je stavební spoření i v úvěrové fázi, kdy zaplacené úroky během roku při splnění zákonných podmínek a řešení vlastní bytové situace snižují daňový základ. I za rok 2018 je možné v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit daňový odpočet až do částky 300 000 Kč. Každých 10 000 Kč daňového odpočtu přitom znamená úsporu na dani z příjmu fyzických osob ve výši 1 500 Kč. „Daňovou úsporu je dobré zakalkulovat do výpočtu celkových nákladů na pořízení nemovitosti nebo na rekonstrukci,“ dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Smlouvu může mít každý člen rodiny

Velkou výhodou u stavebního spoření je, že peníze na smlouvu za účelem čerpání státního příspěvku je možné zasílat během roku libovolně, jsou tedy možné i jednorázové vyšší vklady při dobré finanční situaci. V praxi mají někteří klienti zřízen trvalý příkaz k úhradě na 1 000 Kč a případný doplatek do 20 000 Kč za účelem čerpání maximálního státního příspěvku zasílají koncem roku dle svých finančních možností. Peníze na smlouvu je možné postat i dopředu. „Smlouvu o stavebním spoření může mít uzavřenu každý člen rodiny, tedy i děti, čtyřčlenná rodina může tedy za rok obdržet souhrnnou státní podporu 8 000 Kč,“ vypočítává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Naspořené peníze lze čerpat libovolně

Po šesti letech je možné peníze ze smlouvy, a to včetně státní podpory, neúčelově vybrat. Přestože je stavební spoření primárně určeno k následnému čerpání úvěru na financování pořízení bydlení či na rekonstrukci, tak lze po šesti letech naspořené peníze čerpat libovolným způsobem. „Stavební spoření tedy může sloužit např. i jako finanční produkt k financování výdajů na střední nebo vysokou školu, vnukům a vnučkám mohou na smlouvu přispívat i prarodiče," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Bezrizikový produkt

Vklady na smlouvě o stavebním spoření jsou ze zákona pojištěny až do částky 100 tisíc euro, přičemž k pojištění dochází ihned po uzavření smlouvy a není potřeba plnit žádné speciální administrativní požadavky. Pro konzervativní klienty je tedy stavební spoření bezrizikový finanční produkt, který díky kombinaci státního příspěvku a úrokové sazbě nabízí zajímavé roční zhodnocení. „Při měsíční úložce 1 667 Kč po dobu 6 let za účelem čerpání maximálního státního příspěvku, vstupním poplatku 1 400 Kč, úrokové sazbě 1 % a ročním poplatku 324 Kč za vedení smlouvy je po 6 letech naspořeno po odpočtu 15% srážkové daně 131 747 Kč, což odpovídá 3,06 p. a. ročnímu výnosu," propočítává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

Sledujte akce stavebních spořitelen

Jednotlivé stavební spořitelny působící na trhu nabízí různé akce. Státní podpora je vždy stejná, ale při využití benefitů stavebních spořitelen je možné uzavřít např. smlouvu se sníženým poplatkem nebo získat úrokový bonus. Rovněž v závislosti na zvoleném tarifu se liší roční úroková míra a podmínky pro následné čerpání úvěru. „Vždy je dobré se poradit s odborníkem a vybrat variantu, která nejlépe odpovídá rodinným požadavkům, jiný tarif se více hodí pro případné čerpání vyššího úvěru a jiný jen pro spoření," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Tiskové oddělení Dům financí

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí