Rodičovský příspěvek se pobírá vždy

štítky Mateřská Pojištění Školkovné Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pro přiznání mateřské nebo otcovské musí být splněny zákonné podmínky. Rodičovský příspěvek náleží vždy. V roce 2018 činí souhrnná částka rodičovského příspěvku 220 000 Kč, v případě vícerčat potom 330 000 Kč.

O rodičovský příspěvek se žádá na místně příslušném úřadu práce na předepsaném formuláři. Celkovou vyplácenou částku rodičovského příspěvku neovlivní výše příjmů rodičů, ta je vždycky stejná. Rodiče však mají možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku, čemuž se přizpůsobí měsíční částka. Volbu měsíční částky rodičovského příspěvku však mají pouze rodiče splňující podmínku pojištění. Rodičovský příspěvek náleží rodiči, který po celý měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině.

Jaká je měsíční částka rodičovského příspěvku?

Rozhodující pro výši měsíční částky rodičovského příspěvku je denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství. Nejdéle je možné pobírat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte, v případě předchozího čerpání mateřské tedy 43 měsíců. Nejkratší doba pro pobírání rodičovského příspěvku je 11 měsíců. Maximální měsíční rodičovský příspěvek činí 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, absolutní finanční hranicí je potom v roce 2018 částka 36 750 Kč.

Praktický příklad

Paní Dostálová má průměrnou hrubou mzdu 30 000 Kč. Denní vyměřovací základ je 986,30 Kč (30 000 Kč × 12 měsíců: 365 dní).

Maximální měsíční rodičovský příspěvek činí 20 713 Kč (986,30 × 30 dní × 70 %).

Kdyby se paní Dostálová rozhodla pro nejrychlejší možnou variantu pobírání rodičovského příspěvku, potom by pobírala rodičovský příspěvek 11 měsíců. Prvních 10 měsíců by byl rodičovský příspěvek 20 713 Kč a poslední 11. měsíc potom 12 870 Kč. Celková částka rodičovského příspěvku by byla 220 000 Kč (20 713 Kč × 10 měsíců + 12 870 Kč).

Při pobírání rodičovského příspěvku do 4 let věku dítěte, by se rodičovský příspěvek pobíral 43 měsíců, před nárokem na rodičovský příspěvek by se čerpala mateřská. Měsíční částka rodičovského příspěvku by byla 5 117 Kč.

Praktický příklad

Paní Kučerová se narodil syn Tomáš, přičemž paní Kučerová je nyní na rodičovské dovolené s dcerou Janou, na kterou pobírá rodičovský příspěvek. Přestože paní Kučerová ještě nevyčerpala v plné výši 220 000 Kč rodičovský příspěvek na dceru Janu, tak od narození syna Tomáše bude pobírat již rodičovský příspěvek pouze na syna Tomáše, protože ten bude nejmladším dítětem v rodině.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP