Průměrná mzda a státní dávky

štítky Sociální dávky Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Jak vysoké nemocenské dávky nebo státní důchody mohou očekávat lidé pobírající průměrnou mzdu? Podívejme se na praktické výpočty u průměrné mzdy za celý rok 2017 dle legislativy roku 2018.

Při výpočtu všech nemocenských dávek záleží na výši příjmu. Čím vyšší rozhodný příjem, tím vyšší jednotlivé nemocenské dávky. Průměrná měsíční mzda za rok 2017 činila 29 504 Kč.

Právě u průměrné mzdy si vypočítáme nemocenskou za 30 dní pracovní neschopnosti (od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, neboť v prvních 14 dnech náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel). Dále si vypočteme ošetřovné za 9 kalendářních dní, což je maximální standardní délka nároku na ošetřovné, pouze osamělí rodiče mají nárok na ošetřovné v rozsahu 16 kalendářních dní. Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) si vypočteme za 30 kalendářních dní. Legislativní novinkou roku 2018 je i nárok na otcovskou. Maximální délka otcovské je 7 kalendářních dní, proto máme v tabulce uvedenu otcovskou právě za jeden týden. Všechny výpočty jsou provedeny dle letošní platné legislativy.

Výše nemocenských dávek u hrubé mzdy ve výši 29 504 Kč

Text Částka
Nemocenská za 30 kalendářních dní 16 462 Kč
Ošetřovné za 9 kalendářních dní 4 716 Kč
Mateřská za 30 kalendářních dní 20 370 Kč
Otcovská za 7 kalendářních dní 4 753 Kč

vlastní výpočet autora

Měsíční státní důchod

Výši státního důchodu ovlivňují příjmy v produktivním věku, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění a získaná doba pojištění. Čím vyšší doba pojištění a vyšší rozhodný příjem, tím vyšší měsíční státní důchod. A to starobní důchod i invalidní důchod. V přiložené tabulce máme vypočten řádný starobní důchod a invalidní důchody u žadatele o důchod, jehož osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě) činí právě 29 504 Kč při získání doby pojištění v rozsahu 43 let.

Text Měsíční důchod
Invalidní důchod I. stupně 6 448 Kč
Invalidní důchod II. stupně 8 322 Kč
Invalidní důchod III. stupně 13 944 Kč
Starobní důchod 13 945 Kč

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Další články k tématu Mzdy v ČR

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí