Jak vysoká je mateřská a otcovská?

štítky Mateřská Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) a otcovská jsou nemocenskými dávkami. Pro přiznání těchto dávek musí být splněna podmínka pojištění a měsíční částka mateřské a otcovské závisí na dosaženém příjmu.

Mateřská se celkem pobírá 28 týnů, při narození více dětí 37 týdnů. Mateřská se začíná pobírat od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. Žádost o mateřskou potvrzuje ošetřující gynekolog. Pro přiznání mateřské musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech před porodem a současně musí trvat účast na nemocenském pojištění. Případně je možné nastoupit na mateřskou v 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání.

Praktický příklad

Zaměstnankyni Sýkorové skončil pracovní poměr na dobu určitou, přestože je paní Sýkorová těhotná. Protože nastoupí paní Sýkorová na mateřskou v 180denní ochranné lhůtě, tak bude mít nárok na mateřskou. Podmínku 270 dní pojištění v posledních dvou letech paní Sýkorová splnila.

Týdenní otcovská

Otcovská náleží, když nastane nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nástup na otcovskou nastává dnem, který si pojištěnec v daném období určí. Otcovskou mohou pobírat pouze tatínci splňující podmínku pojištění. Otcovská se pobírá jeden týden.

Hodnocené příjmy

Mateřská i otcovská se počítají z denního vyměřovacího základu, který se zpravidla počítá z dosažených příjmů v 12 předcházejících kalendářních měsících v průměru na jeden den. Denní osobní vyměřovací základ se redukuje. V první redukční hranici (do 1 000 Kč) se započítává ze 100 %, v druhé redukční hranici (od 1 000 Kč do 1 499 Kč) z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1 499 Kč do 2 998 Kč) z 30 %. Z důvodu redukce s rostoucím příjmem náhradový poměr při výpočtu mateřské a otcovské klesá. V přiložené tabulce máme vypočítanou mateřskou za 30 dní a otcovskou za 7 dní v roce 2018 dle dosaženého příjmu.

Hrubá mzda Týdenní otcovská (za 7 dní) Měsíční mateřská (za 30 dní)
15 000 Kč 2 422 Kč 10 380 Kč
20 000 Kč 3 227 Kč 13 830 Kč
25 000 Kč 4 032 Kč 17 280 Kč
30 000 Kč 4 837 Kč 20 730 Kč
35 000 Kč 5 348 Kč 22 920 Kč
40 000 Kč 5 831 Kč 24 990 Kč
50 000 Kč 6 587 Kč 28 230 Kč
80 000 Kč 8 036 Kč 34 440 Kč

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP