Daňové zvýhodnění uplatní jeden z rodičů

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Vždy jeden z výdělečně činných rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně. OSVČ uplatňují daňové zvýhodnění v daňovém přiznání jednou za rok.

Velmi efektivní finanční podporou rodin s dětmi je daňové zvýhodnění. Při uplatnění daňového zvýhodnění je výsledná daň z příjmu fyzických osob značně nižší. Dokonce může vzniknout nárok na daňový bonus, jestliže je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu. Při čerpání daňového bonusu nezaplatí daňový poplatník nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě dokonce peníze od státu obdrží, a to ve výši finančního rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů.

Doklady pro mzdovou účetní

Zaměstnanci pro uplatnění daňového zvýhodnění nemusí podnikat žádné speciální kroky. Mzdové účetní doručí pouze rodné listy dětí a potvrzení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje. Daňové zvýhodnění je možné uplatnit v daném měsíci pouze jednou. Při práci pro dva zaměstnavatele současně lze tedy uplatnit daňové zvýhodnění pouze u jednoho z nich. U zaměstnavatele, u kterého se uplatňují daňové slevy, musí být podepsáno prohlášení k dani (růžový formulář).

Měsíční nebo roční daňové zvýhodnění

Měsíční daňové zvýhodnění na první dítě v roce 2018 činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 617 Kč a na třetí a další dítě 2 017 Kč. V daňovém přiznání se uplatní příslušný násobek měsíční částky, za celý kalendářní rok 2018 tedy 12násobek měsíčního daňového zvýhodnění, když se dítě narodí v průběhu roku, tak se poprvé uplatní daňové zvýhodnění za měsíc, kdy se narodilo.

Praktický příklad

Zaměstnanec Surý má hrubou mzdu 30 000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dceru. Vypočtená daň z příjmu před daňovým zvýhodněním činí 3 960 Kč (30 000 Kč × 1,34 × 15 % – sleva na poplatníka 2 070 Kč). Z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění je panu Surému odvedeno z jeho hrubé mzdy na záloze na dani z příjmu 2 693 Kč (3 960 Kč – 1 267 Kč).

Praktický příklad

Paní Veselá má hrubou mzdu 15 000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Paní Veselé vznikne nárok na daňový bonus ve výši 1 939 Kč. Vypočtená daň po slevě na poplatníka je totiž 945 Kč (15 000 Kč × 1,34 × 15 % – 2 070 Kč). Daňové zvýhodnění na dvě děti je 2 884 Kč. Daňový bonus činí 1 939 Kč (2 884 Kč – 945 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Rodinné dávky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP