Porodné je jednorázovou dávkou

štítky Mateřská Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Rodiče s nízkými rozhodnými příjmy mají při narození dítěte nárok na porodné. Kdy porodné náleží a jak je vysoké?

Porodné je jednorázovou státní dávkou. Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině 2,7násobek životního minima. Hodnotí se přitom příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo.

Žádá se na úřadu práce

O porodné se žádá na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce. K žádosti je potřeba doložit občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte. Na porodné má rovněž nárok osoba, která převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů dítě mladší jednoho roku.

13 000 Kč nebo 10 000 Kč

Částka porodného je stejná. Není odstupňována dle rodinného příjmu. Na první dítě činí porodné 13 000 Kč a na druhé dítě 10 000 Kč. Porodné tedy slouží k financování prvotních nákladů spojených s narozením prvního nebo druhého dítěte. Porodné se zasílá jednorázově.

Hranice životního minima

Životní minimum rodiny může být rozdílně vysoké. Do počtu hodnocených lidí se započítává již i narozené dítě.

  • Hranice životního minima u rodiny (2 dospělí a první narozené dítě) je 7 710 Kč (3 140 Kč na prvního dospělého + 2 830 Kč na druhého dospělého + 1 740 Kč na dítě do 6 let). Nárok na porodné má v takovém případě rodina s rozhodnými příjmy nepřesahujícími 20 817 Kč (7 710 Kč × 2,7).
  • Hranice životního minima u rodiny se dvěma dětmi (2 dospělí, první dítě do 6 let a druhé narozené dítě) je 9 450 Kč (3 140 Kč na prvního dospělého + 2 830 Kč na druhého dospělého + 1 740 Kč na dítě do 6 let + 1 740 Kč na dítě do 6 let). Nárok na porodné má v takovém případě rodina s rozhodnými příjmy nepřesahujícími 25 515 Kč (9 450 Kč × 2,7).
  • Hranice životního minima u rodiny se dvěma dětmi (2 dospělí, první dítě od 6 let do 15 let a druhé narozené dítě) je 9 850 Kč (3 140 Kč na prvního dospělého + 2 830 Kč na druhého dospělého + 2 450 Kč na dítě od 6 let do 15 let + 1 740 Kč na dítě do 6 let). Nárok na porodné má v takovém případě rodina s rozhodnými příjmy nepřesahujícími 26 595 Kč (9 850 Kč × 2,7).

Při vyšším příjmu se porodné nedostane

Rodiny s rozhodnými příjmy nad limit nemají na porodné nárok, a to ani v budoucnu, když se jejich finanční situace zhorší.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP