Dvouletá, tříletá nebo čtyřletá rodičovská dovolená?

štítky Mateřská Pojištění čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Zaměstnankyně může čerpat rodičovskou dovolenou, která náleží po skončení nároku na mateřskou dovolenou, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne tří let. Za jakých podmínek je možné čerpat kratší nebo delší dovolenou?

Nárok na rodičovskou dovolenou je upraven v § 196 zákoníku práce. Délku čerpání rodičovské dovolené je možné si vybrat, nemůže však být delší než tři roky. Rodičovskou dovolenou mohou u svého zaměstnavatele čerpat oba rodiče, ale rodičovský příspěvek náleží vždy pouze jednou. V praxi proto čerpá rodičovskou dovolenou pouze jeden z rodičů a případně se během jejího čerpání rodiče vystřídají.

Rodičovský příspěvek činí 220 tisíc Kč

Celková částka rodičovského příspěvku činí 220 000 Kč. Rodiče si přitom mohou zvolit, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat, podle čehož se upraví jeho měsíční částka. Při kratším čerpání rodičovského příspěvku je měsíční příspěvek vyšší. V praxi se nemusí čerpání rodičovského příspěvku shodovat s dobou čerpání rodičovské dovolené. Po vyčerpání rodičovského příspěvku však již neplynou žádné příjmy.

Praktický příklad

Paní Novotná čerpá u svého zaměstnavatele rodičovskou dovolenou po dobu tří let. Paní Novotná však zvolila dobu čerpání rodičovského příspěvku na dva roky, aby zvýšila měsíční rodinný příjem. Poslední rok rodičovské dovolené předpokládá, že bude mít již více času a bude moci do rodinného rozpočtu přispět přivýdělkem na některou z pracovních dohod.

Čtvrtý rok doma s dítětem pouze s neplaceným volnem

Některé maminky potřebují z různých osobních důvodů zůstat s dítětem doma až do jeho 4 let. Čerpat čtyřletou rodičovskou dovolenou není u zaměstnavatele možné. V takovém případě je tak nutné se dohodnout se zaměstnavatelem na čerpání neplaceného volna. Ze zákona není automatický nárok na neplacené volno. Zaměstnavatel musí s žádostí zaměstnankyně souhlasit. Při dobrých pracovních vztazích však zaměstnavatelé s takovým postupem souhlasí. Zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let čerpající neplacené volno si však musí splnit svoji oznamovací povinnost u zdravotní pojišťovny, aby za ni platil zdravotní pojištění stát a nemusela si ho platit sama.

Praktický příklad

Paní Benešová písemně v dostatečném předstihu před skončením tříleté rodičovské dovolené požádá svého zaměstnavatele o čerpání náhradního volna na dalších 6 měsíců. Zaměstnavatel souhlasí. Paní Benešová oznámí na zdravotní pojišťovně péči o jedno dítě mladší 7 let. Pro účely placení zdravotního pojištění bude považována za státního pojištěnce a zdravotní pojištění za ni bude platit stát. Zdravotní pojištění se musí platit vždy, pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát.

Petr Gola

Další články k tématu Dovolená

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí