Živnostníci mají neplacenou dovolenou

čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Samostatná výdělečná činnost a závislá činnost se výrazně lepší. Pro někoho je výhodnější být zaměstnancem, pro někoho OSVČ. S výkonem samostatné výdělečné činnosti je spojeno výrazně větší riziko a vlastní zodpovědnost.

Jednou z výhod zaměstnanců oproti živnostníkům je ochrana zákoníkem práce. Každý zaměstnanec má tedy mimo jiné nárok na placenou minimální dovolenou, může obdržet pouze v souladu se zákoníkem práce odůvodněnou výpověď, při splnění zákonných podmínek vzniká nárok na odstupné, náhradu mzdy během prvních 14 dní nemoci, náhradu za pracovní úraz, zaměstnanec je dále chráněn výpovědní dobou apod.

Na dovolenou si musí OSVČ vydělat

Každý živnostník není při čerpání svého volna nijak omezen. OSVČ tedy mohou mít libovolně dlouhé volno během roku. Během dovolené však OSVČ nemají nárok na žádné finanční plnění. Čím delší dovolená, tím delší období, po které neplynou žádné příjmy. Aby mohl mít živnostník měsíční dovolenou, tak během ostatních 11 měsíců roku si musí o potřebnou částku vydělat více.

Jak dlouhou dovolenou mají živnostníci?

V praxi tak mají OSVČ zpravidla velmi krátké dovolené, neboť větší počet dní volna by mohl finančně ohrozit jejich činnost. V prvních letech výkonu samostatné výdělečné činnosti mnohé OSVČ nečerpají vůbec žádnou dovolenou. A velmi často jsou OSVČ i během dovolené na příjmu a vyřizují základní záležitosti po telefonu či emailu. Zcela vypnout a nemyslet na své aktivity dokáže jen velmi málo OSVČ. Dostatečný odpočinek je přitom pro rozvoj podnikání velmi důležitý. Inovace a kreativitu mají především odpočinutí lidé.

Jak vysoká je skutečná hrubá mzda?

Skutečná hrubá měsíční mzda za odpracovaný měsíc práce je u zaměstnanců vyšší než sjednaná hrubá mzda se zaměstnavatelem. Důvodem je skutečnost, že zaměstnancům náleží za dobu dovolené mzda, přestože pro zaměstnavatele žádné činnosti nevykonávají.

Praktický příklad

Pro zjednodušení budeme počítat, že paní Králová čerpá měsíční dovolenou. Její hrubá měsíční mzda je 25 000 Kč. Paní Králová tedy za celý rok obdrží od zaměstnavatele hrubou mzdu ve výši 300 000 Kč (25 000 Kč × 12 měsíců). Ve skutečnosti však paní Králová odpracuje pouze 11 kalendářních měsíců. Mzda za skutečně odpracovaný jeden měsíc tedy činí 27 273 Kč (300 000 Kč: 11 měsíců).

Petr Gola

Další články k tématu Dovolená

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí