Minimum jsou 4 týdny dovolené

štítky Cestování Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Zákoníkem práce je stanoven minimální rozsah dovolené 4 týdny v kalendářním roce. Mnozí zaměstnavatelé však nabízejí delší dovolenou, neboť pro řadu zaměstnanců je dovolená nad zákonný rámec nejvýznamnějším firemním benefitem. A zkušení personalisté vědí, že spokojený zaměstnanec je výkonný zaměstnanec.

Minimální zákonnou dovolenou stanovenou zákoníkem práce může zaměstnavatel kdykoliv prodloužit, což se v praxi běžně děje. Volno je pro většinu zaměstnanců velmi důležité. Úspěšné firmy mají přitom velmi propracované vnitřní systémy pro čerpání dovolené, aby byla zajištěna maximální zastupitelnost a zaměstnanci nemuseli na dovolené na práci vůbec myslet.

Odpočinutý zaměstnanec je výkonnější

Prosperující firmy chtějí dopřát svým zaměstnancům skutečnou dovolenou, kde je nebudou rušit pracovní emaily ani telefony. Odpočinutý zaměstnanec má potom následně plno elánu a chuti do plnění pracovních úkolů a jeho výkonnost je výrazně vyšší.

Kdo má delší dovolenou?

Zákoníkem práce je stanoveno, kteří zaměstnanci mají delší minimální dovolenou. V § 109 zákoníku práce jsou uvedeni zaměstnanci, kteří mají nárok na dovolenou minimálně v rozsahu 5 týdnů v kalendářním roce (např. zaměstnanci státu, územních samosprávních celků, státního fondu…). Nejdelší dovolenou mají pedagogičtí a akademičtí pracovníci, kteří mají nárok na dovolenou v rozsahu osmi týdnů.

Zaměstnanci mají nárok na placenou dovolenou

Během čerpání dovolené obdrží zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu, a to ve výši průměrného výdělku, který se počítá za předcházející čtvrtletí. Zaměstnanci, kteří mají v jednotlivých čtvrtletích různě vysokou mzdu, si tak mohou termínem výběru dovolené zvýšit náhradu mzdy nebo platu. V praxi však chce většina zaměstnanců alespoň značnou část dovolené čerpat v letních měsících. Zejména rodiči s dětmi.

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené

Zaměstnanci si nemohou libovolně čerpat dovolenou dle svého uvážení. Dle zákoníku práce totiž určuje čerpání dovolené zaměstnavatel, přičemž při čerpání dovolené přihlíží k provozním důvodům a oprávněným zájmům zaměstnance. Jestliže je zaměstnanci poskytována dovolená v několika částech, tak musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpání dovolené. Zaměstnanci je zaměstnavatel povinen písmeně oznámit čerpání dovolené alespoň 14 dní předem. V praxi má většina firem své interní postupy, aby byl zajištěn hladký průběh činností v letních měsících a přitom mohli zaměstnanci čerpat dovolenou dle svých požadavků.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP