Dovolená penzistů

štítky Cestování Penze čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Mnozí starobní důchodci pracují. Za jakých podmínek mají pracující důchodci nárok na dovolenou? Proč nemůže předčasný důchodce čerpat dovolenou?

V řádném starobním důchodu nejsou žádná omezení ohledně práce. Starobní důchodci mohou mít libovolně vysoké příjmy a pracovat na standardní pracovní poměr a přitom současně pobírat důchod. Pracující starobní důchodci přitom mají stejné pracovní podmínky jako ostatní zaměstnanci a mají tedy nárok i na placenou dovolenou, pokud pracují na standardní pracovní poměr.

 

Praktický příklad

Pan Komáček je v řádném starobním důchodu a současně pracuje na smlouvu na dobu neurčitou pro zaměstnavatele XY. Pan Komáček má nárok na placenou dovolenou jako ostatní zaměstnanci v předdůchodovém věku. Pobírání starobního důchodu neznamená, že zaměstnanec Komáček nemá na dovolenou nárok.

 

Práce v předčasném důchodu

Do dosažení řádného důchodového věku nemůže mít předčasný důchodce příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Když předčasný důchodce má příjem, ze kterého se platí sociální pojištění, tak nemůže současně k příjmu pobírat předčasný důchod. V praxi tak mohou předčasní důchodci do dosažení řádného důchodového věku pracovat např. na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Když je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak se z takové odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění.

 

Omezení u pracovních dohod

Dle § 77 zákoníku práce platí že na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti se nevztahuje některá právní úprava jako u pracovního poměru. Jednou z nich je i dovolená. Při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti vznikne nárok na dovolenou pouze za předpokladu jejího přímého sjednání. Pokud tomu tak není, tak nárok na dovolenou z práce na dohodu o provedení práce nevniká. Penzisté pracující na dohodu o provedení práce tedy nemají nárok na dovolenou, výjimkou je situace, že by byla tato možnost sjednána přímo v uzavřené písemné dohodě.

 

Praktický příklad

Pan Kučera je v předčasném důchodu. Přivydělává si na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Pan Kučera nemůže dovolenou u svého zaměstnavatele čerpat, protože práce na dohodu o provedení práce nezakládá nárok na dovolenou.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí