Jak dlouho se čerpá mateřská dovolená?

štítky Mateřská Pojištění čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Zaměstnankyni náleží mateřská dovolená v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě po dobu 28 týdnů, při vícečetném porodu potom 37 týdnů. Během mateřské se čerpá peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská). Jak je mateřská vysoká?

Zpravidla zaměstnankyně nastupuje na mateřskou od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto porodem. Některé zaměstnankyně nemohou ze zdravotních důvodů pracovat již dříve, potom nejdříve čerpají nemocenskou a poté následně přejdou na mateřskou. Výpočet peněžité podpory v mateřství (mateřské) je výhodnější než výpočet nemocenské. Při stejné mzdě je tedy za měsíc mateřská vyšší než nemocenská.

Podmínky pro čerpání mateřské?

Pro přiznání mateřské, která je dávkou nemocenského pojištění, musí být splněny zákonné podmínky. Zaměstnankyně má nárok na mateřskou, když v posledních dvou letech před porodem splní podmínku pojištění alespoň v rozsahu 270 dní a současně musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo se na mateřskou nastoupí v ochranné lhůtě, která činí 180 dní od skončení pracovního poměru. Zaměstnankyně, která nesplní potřebnou dobu pojištění, pobírá nemocenskou.

Praktický příklad

Paní Novákové skončil pracovní poměr na dobu určitou ke konci března 2017. Paní Nováková nastoupí v červenci 2017 na mateřskou. Protože paní Nováková splní podmínku potřebné doby pojištění a nastoupí na mateřskou v ochranné lhůtě, tak ji vznikne nárok na mateřskou.

Čím vyšší příjem, tím vyšší mateřská

Mateřská se stejně jako ostatní nemocenské dávky vypočítává z průměrného hrubého příjmu v rozhodném období, zpravidla za 12 měsíců. Z průměrné měsíční mzdy se nejdříve vypočítá denní neredukovaný vyměřovací základ, který se následně redukuje. V první redukční hranici (do 942 Kč) se započítává z 100 %, ve druhé redukční hranici (od 942 Kč do 1 412 Kč) se započítává z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1 412 Kč do 2 824 Kč) se započítává z 30 %. K dennímu vyměřovacímu základu nad 2 824 Kč se při výpočtu mateřské v roce 2017 nepřihlíží. Denní mateřská následně činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Paní Soukupová má průměrnou mzdu ve výši 27 889 Kč, což je průměrná měsíční mzda v ČR za první čtvrtletí letošního roku. Vypočítáme si měsíční mateřskou paní Soukupové.

  • Denní neredukovaný vyměřovací základ je 916,90 Kč (27 889 Kč × 12: 365).
  • V první redukční hranici (do 942 Kč) se neredukovaný vyměřovací základ započítává plně, proto redukovaný denní vyměřovací základ bude po zaokrouhlení 917 Kč.
  • Denní mateřská bude 642 Kč (917 Kč × 70 %). Měsíční mateřskou bude mít paní Soukupová ve výši 19 260 Kč (642 Kč × 30 dní).

Petr Gola

Další články k tématu Dovolená

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí