Jak dlouho se čerpá mateřská dovolená?

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Pojištění
Vydáno: 5. července 2017 0:00:00
zdroj: pixabay.com

Zaměstnankyni náleží mateřská dovolená v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě po dobu 28 týdnů, při vícečetném porodu potom 37 týdnů. Během mateřské se čerpá peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská). Jak je mateřská vysoká?

Zpravidla zaměstnankyně nastupuje na mateřskou od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto porodem. Některé zaměstnankyně nemohou ze zdravotních důvodů pracovat již dříve, potom nejdříve čerpají nemocenskou a poté následně přejdou na mateřskou. Výpočet peněžité podpory v mateřství (mateřské) je výhodnější než výpočet nemocenské. Při stejné mzdě je tedy za měsíc mateřská vyšší než nemocenská.

 

Podmínky pro čerpání mateřské?

Pro přiznání mateřské, která je dávkou nemocenského pojištění, musí být splněny zákonné podmínky. Zaměstnankyně má nárok na mateřskou, když v posledních dvou letech před porodem splní podmínku pojištění alespoň v rozsahu 270 dní a současně musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo se na mateřskou nastoupí v ochranné lhůtě, která činí 180 dní od skončení pracovního poměru. Zaměstnankyně, která nesplní potřebnou dobu pojištění, pobírá nemocenskou.

 

Praktický příklad

Paní Novákové skončil pracovní poměr na dobu určitou ke konci března 2017. Paní Nováková nastoupí v červenci 2017 na mateřskou. Protože paní Nováková splní podmínku potřebné doby pojištění a nastoupí na mateřskou v ochranné lhůtě, tak ji vznikne nárok na mateřskou.

 

Čím vyšší příjem, tím vyšší mateřská

Mateřská se stejně jako ostatní nemocenské dávky vypočítává z průměrného hrubého příjmu v rozhodném období, zpravidla za 12 měsíců. Z průměrné měsíční mzdy se nejdříve vypočítá denní neredukovaný vyměřovací základ, který se následně redukuje. V první redukční hranici (do 942 Kč) se započítává z 100 %, ve druhé redukční hranici (od 942 Kč do 1 412 Kč) se započítává z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1 412 Kč do 2 824 Kč) se započítává z 30 %. K dennímu vyměřovacímu základu nad 2 824 Kč se při výpočtu mateřské v roce 2017 nepřihlíží. Denní mateřská následně činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

 

Praktický příklad

Paní Soukupová má průměrnou mzdu ve výši 27 889 Kč, což je průměrná měsíční mzda v ČR za první čtvrtletí letošního roku. Vypočítáme si měsíční mateřskou paní Soukupové.

  • Denní neredukovaný vyměřovací základ je 916,90 Kč (27 889 Kč x 12: 365).

  • V první redukční hranici (do 942 Kč) se neredukovaný vyměřovací základ započítává plně, proto redukovaný denní vyměřovací základ bude po zaokrouhlení 917 Kč.

  • Denní mateřská bude 642 Kč (917 Kč x 70 %). Měsíční mateřskou bude mít paní Soukupová ve výši 19 260 Kč (642 Kč x 30 dní).

Reklama

Další články tématu

Dovolená penzistů

Mnozí starobní důchodci pracují. Za jakých podmínek mají pracující důchodci nárok na dovolenou?...

Dvouletá, tříletá nebo čtyřletá rodičovská dovolená?

Zaměstnankyně může čerpat rodičovskou dovolenou, která náleží po skončení nároku na mateřskou...

Živnostníci mají neplacenou dovolenou

Samostatná výdělečná činnost a závislá činnost se výrazně lepší. Pro někoho je výhodnější být...

Minimum jsou 4 týdny dovolené

Zákoníkem práce je stanoven minimální rozsah dovolené 4 týdny v kalendářním roce. Mnozí...

Témata

Druhy důchodů

V Česku jsou vypláceny starobní důchody, invalidní důchody a pozůstalostní důchody. Pro přiznání...

Goodwill firmy

Goodwill firmy je rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy firmy (po odečtení závazků). Cílem...

Vánoce a finance

Vánoční svátky mohou být krásné a pohodové i bez draných vánočních dárků na dluh, které zhorší...

Rodinné dávky

Rodiče mají při splnění zákonných podmínek nárok na peníze od státu během mateřství nebo nemoci...

Změna práce

Většina zaměstnanců změní v průběhu svého produktivního života zaměstnání a pracuje pro více...

Reklama
Reklama

Důchodové nároky

Podmínky pro státní penzi

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2017. Jak se jednotlivé příjmy přepočítávají? Kdo má na důchod nárok? Mají penzisté daňové povinnosti?

Otevřete téma

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2018 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky