Zkušební doby není potřeba se bát

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci nechtějí změnit práci, protože nástup do nového zaměstnání přináší nejistotu formou sjednání zkušební doby během které může být pracovní poměr zaměstnavatelem kdykoliv zrušen bez udání důvodu. Sjednání zkušební doby je však výhodné i pro zaměstnance.

Ve většině případů bývá v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba. Během zkušební doby má totiž zaměstnavatel dostatek času rozpoznat, zdali zaměstnanec na danou pracovní pozici stačí a je pro firmu potřebným přínosem. Zkušením doba je však výhodná i pro zaměstnance, který během prvních týdnů v zaměstnání zjistí, zdali mu vykonávaná práce, pracovní kolektiv nebo pracovní stres vyhovují. Pokud tomu tak není a zaměstnanec má i jiné pracovní nabídky, tak může operativně velmi rychle změnit práci.

Podmínky pro sjednání zkušební doby

Zkušení doba musí být sjednána písemně. V případě, že je zkušební doba mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednána, potom nesmí být delší než:

  • 3 měsíce po sobě jedoucí ode den vzniku pracovního poměru
  • 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance

Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

Bezdůvodné zrušení pracovního poměru

Ve zkušební době může pracovní poměr zrušit zaměstnavatel i zaměstnanec bez udání důvodu. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. V praxi je tedy možné ve zkušební době zrušit pracovní poměr ihned. Zaměstnanec, který chce zrušit pracovní poměr ve zkušební době, si nemusí s písemnou formou příliš lámat hlavu. V písemném zrušení pracovního poměru ve zkušební době stačí uvést jméno, adresu, datum, označit zaměstnavatele a dvěma větami napsat, že pracovní poměr ukončuje ve zkušební době k určitému datu. Podepsané zrušení pracovního poměru ve zkušební době stačí odevzdat zodpovědnému pracovníkovi a nechat si potvrdit převzetí tohoto zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Kvůli malé chybě zaměstnavatel pracovní poměr neukončí

Někteří zaměstnanci mají z důvodu uzavření zkušební doby v práci obavy, nechtějí v prvních týdnech nic zkazit, aby náhodnou nebyl pracovní poměr ihned ukončen. Jsou tedy méně samostatní a více ve stresu. Je to však zbytečné. Zaměstnavatelé si své nové zaměstnance velmi pečlivě vybírají. Nemají zájem pracovní poměr rychle ukončit. Hledání nového zaměstnance je drahou finanční záležitostí a navíc časově náročnou. Zodpovědní zaměstnavatele tedy vybírají nové zaměstnance tak, aby ve firmě působili dlouhodobě. Pracovní zkušenosti se velmi pozitivně projevují na růstu produktivity práce.

Petr Gola

Další články k tématu Pracovní poměr

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí