Zdravotní pojištění při vedlejší činnosti za rok 2013

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

OSVČ, které si během roku 2013 samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávaly, zaplatí zdravotní pojištění dle skutečného zisku. Při vedlejší činnosti není potřeba dodržet minimální vyměřovací základ. Kdy je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmu a jak je to s placením záloh?

O vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se jedná v těch případech, kdy má občan vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny i jinou činností. Za penzistu, studenta nebo ženu na rodičovské dovolené platí zdravotní pojištění stát, proto je jejich výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmu. Stejná situace je u zaměstnanců, kteří si samostatnou výdělečnou činností přivydělávají.

Podnikající zaměstnanec

V případě, že si zaměstnanec přivydělává během roku výkonem samostatné výdělečné činnosti (jako OSVČ) potom musí z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti sám zaplatit zdravotní pojištění a v zákonném termínu podat své zdravotní pojišťovně „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013“.

  • Výdělečná činnost zaměstnanců, kteří si samostatnou výdělečnou činností přivydělávají, je pro účely placení zdravotního pojištění považována za vedlejší činnost.
  • Během roku neplatí zálohy na zdravotním pojištění, které doplatí jednorázově při odevzdání „Přehledu“. Nemusí při výpočtu zdravotního pojištění dodržet minimální vyměřovací základ jako OSVČ na hlavní činnost.

Jak je to u podnikajících penzistů nebo studentů?

Samostatně výděleční studenti, důchodci či ženy na rodičovské dovolené neplatí zálohy na zdravotním pojištění pouze v prvním roce výkonu své samostatné výdělečné činnosti. V následujícím roku již zálohy odvádí. Výše zálohy závisí na skutečném zisku, může být klidně pouze 200 nebo 300 Kč měsíčně. Zálohy na zdravotní pojištění je možné i předplatit na celý rok dopředu.

Praktický příklad

Zaměstnanec Novák si během celého roku 2013 přivydělával samostatnou výdělečnou činností. Za rok 2013 dosáhl příjmu ve výši 175 000 Kč, výdaje uplatnil 40% výdajovým paušálem (neživnost). Kolik doplatí své zdravotní pojišťovně za rok 2013 pan Novák?

Z příjmů ze zaměstnání je zdravotní pojištění odvedeno zaměstnavatelem pana Nováka. Do „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013“ bude pan Novák uvádět pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.

Text Částka
Příjem 175 000 Kč
Výdaj _70 000 Kč

(175 000 × 40 %)_ | | Daňový základ | 105 000 Kč (175 000 – 70 000) | | Vyměřovací základ | 52 500 Kč (105 000 × 50 %) | | Zdravotní pojištění za rok 2013 | 7 088 Kč (30 000 × 13,5 %) |

vlastní výpočet autora

Nedoplatek na zdravotním pojištění ve výši 7 088 Kč doplatí pan Novák své zdravotní pojišťovně současně s odevzdáním „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013“. Ani po odevzdání zálohy nebude pan Novák platit během roku 2014 zálohu na zdravotním pojištění, neboť bude nadále po celý rok 2014 samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, pan Novák bude nadále zaměstnancem.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí