Zdravotní pojištění dle zisku za rok 2013

štítek Pojištění čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

OSVČ na hlavní činnost musí za rok 2013 zaplatit na zdravotním pojištěním minimálně 20 967 Kč. Vyhnout se placení zdravotního pojištění nelze. Pro rok 2013 byl zrušen maximální vyměřovací základ, zdravotní pojištění se platí i z nadstandardních zisků.

Zdravotní pojištění musí platit všichni občané s trvalým pobytem v Česku, pouze za státní pojištěnce (např. penzisty, děti, občany v evidenci úřadu práce) platí zdravotní pojištění stát. Zaměstnanci nemají s placením zdravotního pojištění z příjmu ze zaměstnání žádné starosti, za výpočet a odvod zdravotního pojištění je zodpovědný jejich zaměstnavatel.

Co je to vyměřovací základ?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený zákonem, tak se zdravotní pojištění za rok 2013 vypočítá z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ za každý měsíc samostatné výdělečné činnosti během roku 2013 je 12 942 Kč. Za celý rok tedy 155 304 Kč (12 942 Kč × 12 měsíců).

OSVČ na hlavní činnost

Osoby samostatně výdělečně činné na hlavní činnost platí během roku zálohy na zdravotním pojištění. Dle zisku za rok 2013 se vypočte zdravotní pojištění za celý rok 2013. Od celkového zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od podání „Přehledu“. Základní termín pro odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013“ příslušné zdravotní pojišťovně je do 2. května 2014, při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem potom do 1. srpna 2014  (o této skutečnosti je potřeba informovat zdravotní pojišťovnu do konce dubna).

Nová záloha po odevzdání „Přehledu“

Na výši zisku za rok 2013 bude záviset, jak vysoká záloha se bude platit po odevzdání „Přehledu“. Nová záloha se platí poprvé za měsíc, kdy je odevzdá „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013“. Např. při odevzdání „Přehledu“ v březnu 2014 se nová výše zálohy zaplatí poprvé za březen do 8. dubna 2014. Minimální měsíční záloha v roce 2014 při hlavní činnosti činí 1 752 Kč.

Praktický příklad

Pan Novák měl za rok 2013 příjem 810 000 Kč, výdaje uplatnil 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Na zálohách během roku zaplatil pan Novák 21 600 Kč. Kolik zaplatí pan Novák na zdravotním pojištění za rok 2013 a jaká bude nová výše zálohy.

Text Částka
Příjem 810 000 Kč
Výdaj 486 000 Kč (810 000 Kč × 60 %)
Zisk 324 000 Kč (810 000 Kč – 486 000 Kč)
Vyměřovací základ 162 000 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2013 21 870 Kč
Zaplacené zálohy 21 600 Kč
Nedoplatek pojistného 270 Kč (21 870 Kč – 21 600 Kč)
Nová měsíční záloha (zaokrouhleno na celá Kč nahoru) 1 823 Kč (21 870 Kč: 12 měsíců)

vlastní výpočet autora

Zdravotní pojištění dle zisku za rok 2013

V přiložené tabulce máme vypočteno zdravotní pojištění za rok 2013 dle dosaženého zisku (příjem – výdaj) v roce 2013. Při příjmech 100 000 Kč, 200 000 Kč a 300 000 Kč je vyměřovací základ nižší než skutečný, tak se počítá zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Pro platbu zdravotního pojištění není za rok 2013 stanoven maximální vyměřovací základ.

Zisk (příjem – výdaj) Vyměřovací základ Zdravotní pojištění za rok 2013
100 000 Kč 155 304 Kč 20 967 Kč
200 000 Kč 155 304 Kč 20 967 Kč
300 000 Kč 155 304 Kč 20 967 Kč
500 000 Kč 250 000 Kč 33 750 Kč
750 000 Kč 375 000 Kč 50 625 Kč
1 000 000 Kč 500 000 Kč 67 500 Kč
1 500 000 Kč 750 000 Kč 101 250 Kč
2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 135 000 Kč

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí