Povinné pojistné je taky daní

štítek Pojištění čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Řada OSVČ při plnění daňové povinnosti má na mysli především daň z příjmu fyzických osob, přitom na povinném sociálním a zdravotním pojištění mohou zaplatit i podstatně více. Sociální a zdravotní pojištění je potřeba zahrnout mezi daňové platby. Co má sociální a zdravotní pojištění společné?

Všechny OSVČ musí v řádném termínu doručit na místně příslušné OSSZ a své zdravotní pojišťovně „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013“. Základní termín pro doručení těchto tiskopisů na uvedené instituce je do 2. května 2014.

Zatímco OSSZ je pouze jedna, tak zdravotních pojišťoven je v současné době na trhu sedm. Každá osoba samostatně výdělečně činná mohla být po celý rok 2013 pouze u jedné zdravotní pojišťovny, kterou si sama vybrala. Právě této zdravotní pojišťovně je následně potřeba doručit zmíněný „Přehled“.

Neodevzdání „Přehledu“ se prodraží

Každá zdravotní pojišťovna má svůj vlastní formulář, není tedy stanoven univerzální „Přehled“ pro všechny zdravotní pojišťovny. Jednotlivé formuláře se mezi sebou nepatrně liší, i v porovnáním s „Přehledem“ pro OSSZ. Základními vstupními údaji však jsou: příjmy a výdaje za rok 2013, počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti (v rozlišení na hlavní a vedlejší).

  • Nedoručení „Přehledu za rok 2013“ v řádném termínu se nevyplácí, je ze strany uvedených institucí sankciováno. Pokuta může dosáhnout při opakovaném porušení desetitisícových částek. Např. u zdravotního pojištění může být za neodevzdání „Přehledu“ v zákonném termínu uložena pokuta až do výše 50 tisíc Kč. Zdravotní pojišťovny při udělení pokuty postupují individuálně v závislosti na historii plátce.
  • „Přehled“ je totiž nejdůležitějším tiskopisem, který jednotlivé instituce od OSVČ obdrží. Právě na základě údajů uvedených v „Přehledu“ se totiž vypočítává sociální a zdravotní pojištění za celý rok 2013 a výše nové měsíční zálohy v roce 2014.

Pravděpodobné pojistné je vysoké

Některé OSVČ se mylně domnívají, že když neodevzdají „Přehled“, tak nebudou muset platit sociální a zdravotní pojištění. Pojistné je vypočteno v pravděpodobné výši a z pravděpodobného pojistného je vypočítáno i penále, které se vymáhá soudně. Povinnost OSVČ doručit v budoucnu „Přehled“ předepsáním pojistného v pravděpodobné výši není samozřejmě dotčena.

  • Pravděpodobné pojistné je přitom poměrně vysoké, pro většinu OSVČ je vyšší než odpovídá skutečnosti. Pravděpodobné pojistné se stanoví ze všeobecného vyměřovacího základu stanoveného zákonem.
  • Např. u zdravotního pojištění činí pravděpodobné pojistné měsíčně 2 623 Kč (38 854,50 Kč × 50 % × 13,5 %).

Pojistné nelze snížit jako daň z příjmu

Vyměřovací základ, tedy částku, ze které se vypočítává sociální a zdravotní pojištění, nelze snižovat o nezdanitelné položky nebo slevy na dani jako u daně z příjmu fyzických osob. U OSVČ na hlavní činnost tak nemůže nastat situace, že nezaplatí na sociálním a zdravotním pojištění nic jako v případě placení daně z příjmu fyzických osob. Sociální i zdravotní pojištění musí být v případě OSVČ na hlavní činnost vždy zaplaceno alespoň v minimální výši.

Praktický příklad

OSVČ pan Novák vedoucí daňovou evidenci měl za rok 2013 hrubý zisk 400 tisíc Kč. Pan Novák má manželku na rodičovské dovolené a dvouletého syna Tomáše. Manželka pana Nováka měla vlastní příjmy do 68 tisíc Kč (rodičovský příspěvek se nepočítá), je možné uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Na syna Tomáše je možné uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč za celý rok 2013. Pan Novák nevstoupil do II. pilíře.

Text Částka
Hrubý zisk 400 000 Kč
Daň z příjmu 60 000 Kč (400 000 Kč × 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Sleva na manželku 24 840 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě 13 404 Kč (1 117 Kč × 12 měsíců)
Daňový bonus 3 084 Kč (60 000 Kč – 24 840 Kč – 24 840 Kč – 13 404 Kč)
Sociální pojištění 58 400 Kč (400 000 Kč × 50 % × 29,2 %)
Zdravotní pojištění 27 000 Kč (400 000 Kč × 50 % × 13,5 %)

vlastní výpočet autora

Pan Novák nezaplatí na dani z příjmu nic, dokonce obdrží od finančního úřadu částku 3 084 Kč (daňový bonus). Na sociálním pojištění za rok 2013 však zaplatí 58 400 Kč a na zdravotním pojištění 27 000 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP