Sociální pojištění při vedlejší činnosti za rok 2013

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

OSVČ, které si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávají, nemusí do zákonného limitu sociální pojištění za rok 2013 platit. I v takovém případě však musí doručit na místně příslušnou OSSZ „nulový Přehled“.

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí sociální pojištění již ze zaměstnání nebo již pobírají důchod nebo je jim je tato doba hodnocena pro důchod jako náhradní doba pojištění (např. ženy na rodičovské dovolené). Proto je vedlejší výdělečná činnost podporována a do zákonného limitu se při vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění neplatí.

Za zaměstnance již odvádí sociální pojištění z jejich příjmu zaměstnavatel.

Příjem do limitu neovlivní výši důchodu

Někteří zaměstnanci, kteří současně podnikají, přičemž z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální pojištění, se mylně domnívají, že budou mít vyšší důchod, neboť mají dva příjmy. Není tomu tak. Výši důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo odvedeno sociální pojištění. Když je příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak tento příjem nemá na budoucí výši důchodu vliv.

Jak vysoký je limit za rok 2013?

Všechny OSVČ, které si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávají, a mají příjem ze samostatné výdělečné činnosti do limitu, nemusí z příjmu z vedlejší samostatné činnosti odvádět sociální pojištění. V praxi se nejčastěji jedná o podnikající zaměstnance, samostatně výdělečně činné důchodce, studenty nebo ženy na rodičovské dovolené.

  • Limitem za rok 2013 je částka 62 121 Kč, jedná se přitom o příjem ponížený o výdaje. Zjednodušeně řečeno se jedná tedy o hrubý zisk. Např. při příjmu 100 tisíc Kč a výdajích 40 tisíc Kč za celý rok 2013 je zisk do limitu a sociální pojištění se neplatí.
  • Uvedený limit platí pro celý kalendářní rok 2013, při výkonu vedlejší samostatné činnosti po část roku se tato částka poměrně snižuje. Přestože tedy některým zaměstnancům, kteří si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávají, nevznikne povinnost platit ze samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění, tak musí v řádném termínu odevzdat „nulový Přehled“.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Novák si celý rok přivydělával samostatnou výdělečnou činností. Za rok 2013 měl příjmy 148 500 Kč a výdaje uplatnil 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Kolik doplatí na sociálním pojištění za rok 2013?

Z příjmu ze zaměstnání je sociální pojištění sraženo zaměstnavatelem. Do „Přehledu“ bude pan Novák uvádět pouze údaje ze samostatné výdělečné činnosti.

Text Částka
Příjem 148 500 Kč
Výdaj 89 100 Kč (148 500 × 60 %)
Zisk 59 400 Kč (148 500 Kč – 89 100 Kč)
Sociální pojištění za rok 2013 0 Kč (zisk je nižší než limit 62 121 Kč)

Panu Novákovi nevzniká povinnost platit z přivýdělku sociální pojištění, přesto musí v zákonném termínu odevzdat „nulový Přehled“.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí