Sociální pojištění dle zisku za rok 2013

štítek Pojištění čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

OSVČ, které vstoupily do II. důchodového pilíře, musí odevzdat nejenom „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013“, ale rovněž „Pojistné přiznání“. Jak se liší sociální pojištění za rok 2013 pro OSVČ, které do II. pilíře vstoupily a pro OSVČ, které do II. pilíře nevstoupily.

Všechny OSVČ, na hlavní i vedlejší činnost, musí v zákonném termínu doručit na OSSZ „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013“. Povinnost podat „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013“ na místně příslušné OSSZ mají všichni občané, kteří vykonávali po část roku samostatnou výdělečnou činnost (např. pouze dva měsíce). Základní termín je do 2. května 2014, v případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak do 1. srpna 2014.

Sociální pojištění u OSVČ, které do II. pilíře nevstoupily

Sociální pojištění se platí z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. V případě, že je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění platí z minimálního vyměřovacího základu. Za každý měsíc roku 2013 činí při hlavní výdělečné činnosti minimální vyměřovací základ 6 471 Kč, za celý rok tedy 77 652 Kč (12 × 6 471 Kč). OSVČ odvádí sociální pojištění formou měsíčních záloh. Od celkové výše sociálního pojištění za rok 2013 se tedy odečtou zaplacené zálohy, vznikne nedoplatek nebo přeplatek. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od podání „Přehledu“. Dle dosaženého zisku za rok 2013 se bude odvíjet i výše nové zálohy. Minimální měsíční záloha v roce 2014 při hlavní činnosti činí 1 894 Kč.

Praktický příklad

Pan Novák měl za rok 2013 příjem 810 000 Kč, výdaje uplatnil 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Na zálohách během roku zaplatil pan Novák 42 960 Kč. Pan Novák nevstoupil do II. pilíře. Kolik zaplatí pan Novák na zdravotním pojištění za rok 2013 a jaká bude nová výše zálohy.

Text Částka
Příjem 810 000 Kč
Výdaj 486 000 Kč (810 000 Kč × 60 %)
Zisk 324 000 Kč (810 000 Kč – 486 000 Kč)
Vyměřovací základ 162 000 Kč (324 000 Kč × 50 %)
Sociální pojištění za rok 2013 47 304 Kč
Zaplacené zálohy 42 960 Kč
Nedoplatek pojistného 4 344 Kč (47 304 Kč – 42 960 Kč)
Nová měsíční záloha (zaokrouhleno na celá Kč nahoru) 3 942 Kč (47 304 Kč: 12 měsíců)

vlastní výpočet autora

Sociální pojištění u OSVČ, které do II. pilíře vstoupily

OSVČ, které nevstoupily do II. důchodového pilíře, odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které vstoupily do II. důchodového pilíře, zaplatí na sociálním pojištění 26,2 % z vyměřovacího základu a dalších 5 % z vyměřovacího základu finančnímu úřadu, který následně peníze zasílá příslušné penzijní společnosti. OSVČ, které vstoupily během roku 2013 do II. pilíře, tak budou muset podat na finanční úřad i „Pojistné přiznání“, které bude přílohou daňového přiznání.

Sociální pojištění dle zisku za rok 2013

V přiložené tabulce máme vypočítáno sociální pojištění u OSVČ na hlavní činnost dle dosaženého zisku za rok 2013. Při zisku 100 tisíc a 150 tisíc Kč je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální, tak se sociální pojištění počítá z minimálního vyměřovacího základu. U sociálního pojištění je za rok 2013 stanoven maximální vyměřovací základ ve výši 1 242 432 Kč. Ze zisku nad limit se již sociální pojištění neplatí. Veškerý výpočet je proveden u občana, který nevstoupil do II. pilíře.

Zisk (příjem – výdaj) Vyměřovací základ Sociální pojištění za rok 2013
100 000 Kč 77 652 Kč 22 675 Kč
150 000 Kč 77 652 Kč 22 675 Kč
300 000 Kč 150 000 Kč 43 800 Kč
500 000 Kč 250 000 Kč 73 000 Kč
750 000 Kč 375 000 Kč 109 500 Kč
1000 000 Kč 500 000 Kč 146 000 Kč
2 500 000 Kč 1 242 432 Kč 362 791 Kč
5 000 000 Kč 1 242 432 Kč 362 791 Kč

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí