Povinné odvody OSVČ

štítek Daně čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Osoby samostatně výdělečně činné musí odvádět sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob. Na rozdíl od zaměstnanců mají OSVČ přímou vlastní odpovědnost za správné vyčíslené a odvod povinných odvodů.

Obdobím, za které OSVČ odvádí daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění je kalendářní rok. Všechny OSVČ, které vykonávají během roku 2013 samostatnou výdělečnou činnost, a to i pouze po část roku (třeba dva měsíce), musí řádně a včas odevzdat tři základní tiskopisy:

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, Přehled o příjmech a výdajích pro svoji zdravotní pojišťovnu a Přehled o příjmech a výdajích pro místně příslušnou OSSZ.

Zálohy během roku

U sociálního a zdravotního pojištění musí OSVČ během roku odvádět zálohy. Daň z příjmu fyzických osob se doplatí jednorázově po odevzdání daňového přiznání za rok 2013. Výše zálohy závisí, zdali již byla výdělečná činnost v minulosti vykonávána či nikoliv. Výše zálohy se totiž odvíjí od dosaženého zisku v minulém roce. V prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo při nízkém zisku je nutné odvádět minimální zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. Zdravotní pojištění musí být zaplaceno do 8. dne následujícího měsíce a sociální pojištění do 20. dne následujícího měsíce.

Minimální záloha na zdravotním pojištění v roce 2013 činí 1 748 Kč měsíčně, minimální záloha na sociálním pojištění v roce 2013 činí 1 890 Kč.

Vyměřovací základ a daňový základ

Sociální a zdravotní pojištění za celý rok se vypočítá z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu (dosaženého zisku). Jeli skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se povinné pojistné zaplatí z minimálního vyměřovacího základu.

  • Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu.
  • Sazba sociálního pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu.

Daň z příjmu fyzických osob se platí z daňového základu (zisku). Pro vyčíslení zisku mohou OSVČ využít více možností (účetnictví, daňovou evidenci nebo určit výdaje paušálem). V některých případech je účetnictví povinné, stejně tak nelze v některých případech stanovit výdaje paušálem. V případech, že mají možnost volby, tak je vhodné využít daňově nejvhodnější variantu.

Sazba daně z příjmu fyzických osob je 15 %. OSVČ mohou v daňovém přiznání uplatnit daňové slevy a nezdanitelné položky v souladu se zákonem.

Proč mají OSVČ s nízkým ziskem vysoké zdanění?

Za rok 2013 musí OSVČ za celý rok (při výkonu po část roku je pojistné nižší) odvést na zdravotním pojištění minimálně 20 967 Kč (13,5 % z 155 304 Kč). Na sociálním pojištění za celý rok 2013 odvedou OSVČ minimálně 22 675 Kč (29,2 % z 77 652 Kč).

OSVČ s nízkým ziskem tak mají vyšší efektivní zdanění než OSVČ s vyšším ziskem. Důvodem je skutečnost, že musí odvést povinné pojistné z minimálního vyměřovacího základu, který je vyšší než skutečný vyměřovací základ.

Zdanění dle zisku

V přiložené tabulce máme uvedeno efektivní zdanění u OSVČ dle dosaženého zisku v roce 2013. V některých případech na tom mohou být OSVČ lépe, např. když skutečné výdaje jsou minimální a využijí možnost výdajového paušálu.

Veškeré zdanění počítáme u bezdětné OSVČ, která neuplatňuje žádné daňové slevy mimo slevy na poplatníka ani nezdanitelné položky.

Efektivní zdanění v Česku u OSVČ (v závislosti na zisku, v Kč)

Roční zisk Zdravotní pojištění Sociální pojištění Daň z příjmu fyzických osob Povinné odvody celkem Efektivní zdanění
100 000 20 967 22 675 0 43 642 43,64%
200 000 20 967 29 200 5 160 55 327 27,66%
300 000 20 967 43 800 20 160 84 927 28,31%
400 000 27 000 58 400 35 160 120 560 30,14%
500 000 33 750 73 000 50 160 156 910 31,38%
600 000 40 500 87 600 65 160 193 260 32,21%
700 000 47 250 102 200 80 160 229 610 32,80%
800 000 54 000 116 800 95 160 265 960 33,25%
900 000 60 750 131 400 110 160 302 310 33,59%
1 000 000 67 500 146 000 125 160 338 660 33,87%

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Další články k tématu Zdanění našich příjmů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP