Co je to „černá“ mzda?

štítky Daně Pojištění Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

V praxi dochází k situaci, že zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem nízkou mzdu a zbytek doplácí zaměstnanci z ruky. V tomto případě se jedná o „černou mzdu“, ze které se neplatí žádné povinné odvody. Tento postup však není pro zaměstnance výhodný.

Jestliže zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci část mzdy na ruku, tak ušetří na povinných odvodech. Z doplatku na ruku ve výši např. 10 000 Kč ušetří 3 400 Kč, které by jinak musel platit na sociálním a zdravotním pojištění. Oficiálně tedy zaměstnavatel zaměstnanci vyplatí např. mzdu ve výši 10 000 Kč a dalších 10 000 Kč mu vyplatí z ruky. „Černá mzda“ však není pro zaměstnance rozhodně výhodná.

Při černé mzdě vznikají daňové úniky

Daňové úniky vznikají nejenom při práci na černo, kdy zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci celou mzdu z ruky a oficiálně není tento pracovní poměr nikde evidován, ale rovněž při doplatku části mzdy z ruky. Vzhledem k vysokým pokutám za práci na černo a přísné kontrole ze strany státních orgánů volí v praxi někteří zaměstnavatelé druhou variantu – oficiální nízkou mzdu a doplatek z ruky.

Při doplatku z ruky ve výši 10 000 Kč dochází k celkové úspoře na sociálním pojištění ve výši 3 150 Kč (2 500 Kč neodvede zaměstnavatel a 650 Kč zaměstnanec), dále 1 350 Kč na zdravotním pojištění (900 Kč neodvede zaměstnavatel a 450 Kč zaměstnanec). Zaměstnanec ještě rovněž neodvede 1 500 Kč na dani z příjmu fyzických osob. Celkem tedy neputuje z doplatku z ruky ve výši 10 tisíc Kč do státní pokladny, na účet zdravotní pojišťovny a OSSZ částka 6 000 Kč (3 150 Kč + 650 Kč + 450 Kč).

„Černá mzda“ se nevyplácí

I když to na první pohled vypadá lákavě i pro zaměstnance, pracovat oficiálně za nízkou mzdu a zbylou část mzdy dostávat z ruky, není tomu tak. V dlouhodobém horizontu převažují jednoznačně nevýhody. Oficiální práce za nízkou mzdu, např. za minimální mzdu 8 000 Kč, znamená:

  • Nízké nemocenské dávky (ošetřovné, mateřské a nemocenskou).
  • Nízkou náhradu mzdy.
  • Nízký státní starobní důchod. Rovněž však nízké případné pozůstalostní důchody (vdovský a sirotčí důchod) nebo invalidní důchod při zdravotních potížích.
  • Vzhledem k nízkému důchodu téměř nemožnost odejít do předčasného důchoud, který by znamenal vzhledem ke krácení „chudobu“.
  • V případě nezaplacení mzdy ze strany zaměstnavatele a soudních pří by zaměstnavatel v případě vyhraného soudního sporu obdržel pouze sjednanou mzdu v pracovní smlouvě.
  • Při nízké oficiální mzdě nelze v podstatě vstoupit do II. důchodového pilíře, protože se to nevyplatí. Přitom při započítání doplatku z ruky by byl II. pilíř pro zaměstnance výhodný a znamenal by vyšší životní standard v důchodovém věku.
  • Případná nezaměstnanost rovněž znamená problém, podpora v nezaměstnanosti bude nízká, bude se počítat pouze z oficiální mzdy sjednané v pracovní smlouvě.
  • Získat úvěr je při mzdě ve výši 8 000 Kč až 10 000 Kč téměř nemožné. I na tuto situaci je potřeba pamatovat. Bydlet ve vlastním bez nutnosti čerpat hypotéční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření je pro většinu občanů nemožné.

V zájmu všech zaměstnanců by mělo rozhodně být mí veškerou svoji mzdu řádně vydokladovanou a zdaněnou. Všechny dávky v nemoci, nezaměstnanosti nebo penzi jsou počítány z oficiální mzdy.

Petr Gola

Další články k tématu Hrubá mzda

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí