Vánoční pohoda? Pozor na svíčky!

štítky Nakupování Realitní trh čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Vánoční svátky připadající na 24., 25. a 26. prosince jsou spojeny také se čtyřtýdenním obdobím zvaným advent. Jen málokdo z nás by si dokázal představit adventní neděle bez zapálení svíčky na adventním věnci. Při nasávání vánoční atmosféry je však potřeba myslet na to, že i malá svíčka může způsobit velký oheň.

Vánoční pohoda? Pozor na svíčky!

Zatímco pro běžného člověka jsou Vánoce obdobím, které si spojí s rodinnou pohodou, pro hasiče je to především období zvýšeného počtu požárů v domácnostech. Jen za loňský prosinec hasiči evidují 1 598 požárů. Množí se případy, kdy požár vznikl od hořící svíčky na adventním věnci. Nejčastějším důvodem vzniku požáru je nedbalost dospělých, kteří nedodržují bezpečnostní opatření při manipulaci s otevřeným ohněm.

Hasiči každoročně upozorňují na vyšší riziko požáru. Vybavení domácností je z velké části vyrobeno z umělých látek, které jsou snadno hořlavé. Případný požár se tak může velice rychle rozšířit a doslova zpustošit celý byt. Dojde-li přeci jen ke vzniku požáru, není to jen majetek, který je ohrožen, ale také zdraví členů rodiny.

Podíváme-li se na statistiky požárů na Štědrý den, které na svých stránkách uveřejnil Hasičský záchranný sbor České republiky, pak vidíme, že od roku 2007, kdy hasiči vyjížděli až k 70 požárům, se počet požárů snižuje. Bohužel loňský Štědrý den s sebou opět přinesl zhoršení těchto statistik. Hasiči zasahovali celkem u 54 požárů. Smutnou statistikou je také počet dvou usmrcených lidí a sedmi zraněných.

Rady a doporučení

Častou příčinou požárů v domácnostech jsou adventní věnce s hořícími svíčkami, či samotné hořící svíčky. Oheň však může vzplát také od obyčejné prskavky. Je důležité si uvědomit, že jde o otevřený oheň, proto jej nikdy nesmíme nechat bez dozoru.

Svíčky musí být opatřeny nehořlavou podložkou, která brání přímému kontaktu s podkladem, ať už se jedná o chvojí na adventním věnci, či sváteční ubrus na stole. Jestliže adventní věnec není opatřen podložkami pod svíčky, slouží pouze k dekoraci. Dále byste svíčky neměli umisťovat k oknům nebo někam, kde je průvan, do blízkosti záclon, sedaček a jiných textilních látek. Určitě svíčky nedávejte na police či skříně, odtud se oheň může snadno přenést na nábytek.

Co se týká požárů od vánočních stromků, řada lidí dnes již tradiční svíčky pro jejich ozdobu nepoužívá a dává raději přednost elektrickým svíčkám. Ty ale také mohou vzplanout. Postihne-li vás tato nešťastná událost, pak v prvé řadě vypněte elektrický proud a pak až haste. Jakékoliv elektrické zařízení, které je pod elektrickým proudem, nesmíte hasit vodou ani pěnovým hasicím přístrojem.

Jednou z dalších příčin vánočních požárů je také příprava vánočních jídel. Horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny nesmíte v žádném případě hasit vodou. Jestliže dojde ke vznícení potravin na pánvi, pak pánev zakryjte pokličkou, mokrou utěrkou nebo plechem na pečení. Oheň se tak udusí.

Hasičský záchranný sbor radí, co dělat v případě požáru

  • Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.
  • Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.
  • Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám).
  • Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).
  • Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.

Šárka Pešková

Další články k tématu Vánoční statistiky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí