Zaměstnavatel důchod nevyřizuje

štítky Penze Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

K přiznání starobního důchodu nestačí dosáhnout důchodového věku. O každý státní důchod je nutné si požádat. Zaměstnanci si přitom o důchod žádají sami, zaměstnavatelé za své zaměstnance důchodovou agendu nevyřizují.

Pro přiznání starobního důchodu na účet je nutné získat minimální dobu pojištění, dosáhnout důchodového věku a o starobní důchod si požádat. Bez žádosti nelze žádný státní důchod dostávat na účet. Minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu v roce 2022 činí 35 let. Občané, kteří minimální dobu pojištění nezískali, nárok na starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku nemají. Do doby pojištění se hodnotí nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

Dřívější nebo pozdější žádost o důchod

O starobní důchod je možné si požádat i před dosažením řádného důchodového věku a odejít do tzv. předčasného důchodu. Další možností je odchod do důchodu později a pracovat „na procenta“ a z tohoto důvodu mít následně vyšší měsíční starobní důchod. Každá varianta má své výhody a nevýhody a rozhodnutí, kterou zvolit, je zcela individuální záležitostí každého žadatele o důchod. Do starobního důchodu není nutné odcházet přesně ke dni dosažení řádného důchodového věku. Každý občan má právo volby, kdy v zákonných možnostech přesně odejde do důchodu. Toto rozhodnutí nemůže za zaměstnance udělat zaměstnavatel, a proto si o důchod žádá každý občan sám.

Benefit – důchodová poradna

Někteří zaměstnavatelé, kteří mají více zaměstnanců, nabízí určité základní důchodové poradenství a konzultují základní důchodové možnosti zaměstnance. Dosažení důchodového věku totiž není důvodem, proč by musel pracovně poměr zaměstnance skončit. I po dosažení řádného důchodového věku je možné nadále pracovat na smlouvu na dobu neurčitou pro stávajícího zaměstnavatele a pobírat současně důchod a mzdu.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodové zajímavosti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP