Příjem vdovy se nesleduje

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Měsíční částka vdovského (vdoveckého) důchodu závisí pouze na tom, jak vysoký starobní nebo invalidní důchod zemřelý manžel (manželka) pobíral (pobírala) nebo na jak vysoký důchod měl (měla) nárok. Jak je tedy vdovský (vdovecký) důchod vysoký?

Při výpočtu vdovského (vdoveckého) důchodu vůbec není rozhodující, jak vysoké aktivní příjmy vdova (vdovec) má nebo jaká je jeho majetková situace. Rovněž výši vdovského důchodu neovlivňuje počet vychovávaných dětí.

V praxi tedy dochází k situacím, že vdova s nadstandardním vlastním příjmem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti má vyšší vdovský důchod než vdova pracující za minimální mzdu vychovávající několik děti. Každé dítě má však nárok na sirotčí důchod. Na rozdíl od vdovského důchodu náleží sirotčí důchod i tehdy, když rodiče nevstoupili do manželství.

Jak vysoký je vdovský důchod?

Měsíční částka vdovského důchodu se skládá ze základní výměry ve výši 3900 Kč a procentní výměry, která činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu zemřelého manžela (manželky), kterou pobíral (pobírala) nebo na kterou by měl (měla) nárok. Vdovský (vdovecký) důchod se pobírá na účet pouze jeden rok a po jeho uplynutí pouze při splnění některé ze zákonných podmínek. Nejčastějšími důvody po dostávání vdovského důchodu na účet i po roce jsou: péče o nezaopatřené dítě a dosažení požadovaného věku.

Jak je to při souběhu dvou důchodů?

V případě, že vdova má nárok na dva důchody, tedy vlastní starobní a vdovský, potom dostává v plné výši pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího polovinu procentní výměry. Základní výměra důchodu náleží pouze jednou. V těchto případech dosahuje vdovský důchod zpravidla jen 2500 Kč až 4500 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodové zajímavosti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP