Věk dítěte nehraje u sirotčího důchodu roli

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zatímco přídavky na děti jsou u starších dětí vyšší, tak u sirotčího důchodu to neplatí. Jak se vypočítává sirotčí důchod? Na čem závisí jeho měsíční výše?

Sirotčí důchod náleží po zemřelém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření soudu o svěření dítěte do péče jiné osob.

Podmínkou přiznání sirotčího důchodu je, aby zemřelý pobíral ke dni úmrtí starobní důchod nebo invalidní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu. Podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro následný výpočet sirotčího důchodu jsou ohledně potřebné minimální doby pojištění benevolentnější, takže sirotčí důchod bývá v praxi v naprosté většině případů přiznán.

Částka sirotčího důchodu

Každý sirotčí důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra každého státního důchodu je stejně vysoká, tedy i sirotčího důchodu. V roce 2022 činí základní výměra sirotčího důchodu 3900 Kč. Částka procentní výměry důchodu závisí na průběhu pojištění zemřelého a činí 40 % procentní výměry důchodu, který pobíral nebo na který by měl nárok. Měsíční částka sirotčího důchodu tedy závisí pouze na tom, jak vysoký důchod zemřelý pobíral nebo na jak vysoký důchod by měl nárok. Při výpočtu sirotčího důchodu se tedy nezohledňují majetkové poměry dítěte ani jeho věk.

Předškolák nebo vysokoškolák? Nerozhoduje

V praxi tedy může mít předškolák sirotčí důchod o tisícikoruny vyšší než vysokoškolák. Z důvodu studia na střední škole nebo vysoké škole k žádnému navýšení sirotčího důchodu nedochází. Sirotčí důchod se zvyšuje pouze z důvodu zákonné valorizace, ať už řádné nebo mimořádné (např. od června letošního roku).

Petr Gola

Další články k tématu Důchodové zajímavosti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí