Minimální důchod nestoupá s růstem minimální mzdy

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Měsíční částka starobního důchodu není navázána na růst minimální mzdy. Starobní důchod může být značně nižší než minimální mzda. Je nějak stanoven minimální důchod?

Zákonem o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v platném znění je minimální částka starobního důchodu stanovena nepřímo, přičemž takto nízký starobní důchod se pobírá zcela ojediněle. Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všechny důchody stejně vysokou a v roce 2022 činí 3900 Kč.

Minimální důchod dle zákona

Základní výměru mají tedy shodně vysokou lidé s nadstandardními příjmy v produktivním věku i lidé s velmi nízkými příjmy v produktivním věku. Procentní výměra starobního důchodu potom závisí na konkrétním průběhu pojištění. Čím vyšší rozhodné příjmy a vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční důchod. Dle § 33 zákona o důchodovém pojištění činí minimální výše procentní výměry 770 Kč. Minimální starobní důchod tak dosahuje 4670 Kč (3900 Kč + 770 Kč). Z důvodu zvyšování minimální mzdy v posledních letech ke zvýšení minimálního státního důchodu nedošlo.

Jak vysoký je skutečný minimální důchod?

I občané s velmi nízkými příjmy však mají starobní důchod vyšší než 4670 Kč. Např. při získání doby pojištění pouze v minimálním nutném rozsahu 35 let (při nižší době pojištění nemůže být starobní důchod přiznán) a průměrné mzdě za odpracované roky v současné hodnotě ve výši jen 10000 Kč činí přiznaný starobní důchod nyní v červenci 9581 Kč. Průměrná mzda za odpracované roky při výpočtu důchodu může být nižší než aktuální minimální mzda. Měsíční starobní důchod dosahuje aktuálně po červnové mimořádné valorizaci méně než deset tisíc korun ojediněle.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodové zajímavosti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí