Výpočet daně z příjmu u pracovních dohod

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

I zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti mohou mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatňovat při výpočtu daně z příjmu daňové slevy.

Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. V případě práce pro více zaměstnavatelů současně je tak možné mít podepsáno prohlášení k dani pouze u jednoho z nich. U zaměstnavatele, u kterého má zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani, se uplatní při výpočtu daně z příjmu daňová sleva na poplatníka a případně další daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok.

Sleva na poplatníka = 2570 Kč

Měsíčně činí sleva na poplatníka v letošním roce 2570 Kč. To znamená, že až do měsíční hrubé mzdy nebo hrubé odměny ve výši 17100 Kč se neplatí daň z příjmu fyzických osob. Měsíční sleva na poplatníka náleží ve stejné výši i zaměstnancům, kteří si přivydělávají pouze dva či tři měsíce během roku právě na některou z pracovních dohod. Nedochází k žádnému krácení slevy na poplatníka z důvodu práce na DPP nebo DPČ.

Praktický příklad

Paní Věra je na rodičovské dovolené a přivydělává si na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 15000 Kč. Z hrubé odměny je jí sraženo zdravotní pojištění 675 Kč (15000 Kč × 4,5 %) a sociální pojištění 975 Kč (15000 Kč × 6,5 %). Na dani z příjmu však nezaplatí nic z důvodu uplatnění slevy na poplatníka.

Praktický příklad

Zaměstnanec Miroslav si přivydělává na dohodu o provedení práce. U zaměstnavatele již nemůže podepsat prohlášení k dani, protože ho má podepsané u hlavního zaměstnavatele. Hrubou měsíční odměnu má 10000 Kč a je mu z ní sražena daň z příjmu ve výši 1500 Kč (10000 Kč × 15 %) formou srážkové daně. Sociální a zdravotní pojištění se neplatí, neboť hrubá odměna je do limitu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP