Dohody musí být uzavřeny písemně

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřeny písemně, i když se jedná o přivýdělek v nižších jednotkách tisícikorun měsíčně. Jedno písemné vyhotovení obdrží zaměstnanec.

Na základě dohody o provedení práce nelze pro zaměstnavatele pracovat více než 300 hodin za rok, přičemž do limitu se počítá práce konaná pro stejného zaměstnavatele během roku na jinou dohodu o provedení práce. V písemné dohodě o provedení práce musí zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat dobu, na kterou se uzavírá.

Náležitosti dohody o pracovní činnosti

V písemné dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá. Na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Patnáctidenní výpovědní lhůta

Zaměstnanec i zaměstnavatel může práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti ukončit poměrně rychle, neboť výpovědní lhůta je pouze patnáctidenní a výpověď může zaměstnanec i zaměstnavatel podat i bez uvedení důvodu. Případnou dohodou lze DPP i DPČ ukončit okamžitě.

Souběh pracovních dohod je možný

V praxi lze samozřejmě pracovat pro více zaměstnavatelů současně nebo během roku uzavřít se stejným zaměstnavatelem dvě různé dohody na různé činnosti. Podmínky se posuzují u každého zaměstnavatele zvlášť.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP