Podnikající zaměstnanci a zálohy na pojistném

štítky Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Jak je to v takovém případě s placením měsíčních záloh na zdravotním a sociálním pojištění?

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností neplatí během roku zálohy na zdravotním pojištění a roční zdravotní pojištění doplatí jednorázově při odevzdání přehledu. Nedoplatek na zdravotním pojištění je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu.

Jak je to u sociálního pojištění?

Při hrubém zisku za rok 2021 do 85058 Kč nevzniká při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti povinnost platit sociální pojištění za uplynulý rok a současně se neplatí ani zálohy po odevzdání přehledu. Při překročení limitu se již zálohy na sociálním pojištění platí, na OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se však nevztahuje povinnost platit minimální měsíční zálohy. Měsíční záloha odpovídá dosaženému hrubému zisku.

Praktický příklad

Pan Karel začal v roce 2021 vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání. Za rok 2021 dosáhl ze samostatné výdělečné činnosti hrubého zisku 120000 Kč. Na zdravotním pojištění zaplatí za rok 2021 částku 8100 Kč (120000 Kč × 50 % × 13,5 %). Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu. Na zdravotním pojištění nebude pan Karel ani v následujících měsících po odevzdání přehledu platit zálohy.

Sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pan Karel platit musí, neboť hrubý zisk má nad limit. Roční sociální pojištění činí 17520 Kč (120000 Kč × 50 % × 29,2 %) a nová měsíční záloha je 1460 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP