Zálohy OSVČ na dani z příjmu fyzických osob

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Některé OSVČ platí během roku zálohy na dani z příjmu fyzických osob, jiné nikoliv. Kdo bude platit zálohy na dani z příjmu po odevzdaném daňovém přiznání za rok 2021?

Podmínky pro platbu záloh na dani z příjmu jsou upraveny v § 38a zákona o dani z příjmu. Povinnost platit zálohy na dani z příjmu vzniká v případě, že má daňový poplatník vypočtenou roční daň z příjmu vyšší než 30 tisíc Kč.

  • Jestliže je daňová povinnost vyšší než 30 tisíc Kč a menší než 150 tisíc Kč, potom se platí dvě daňové zálohy, každá ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti a v termínech do 15. června a 15. prosince.

  • Pokud je daňová povinnost vyšší než 150 tisíc Kč, tak se platí čtyři daňové zálohy, každá ve výši 25 % poslední známé daňové povinnosti a v termínech do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.

Praktický příklad

Podnikateli Lukáši vyšla daňová povinnost na dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 ve výši 84600 Kč. Pan Lukáš tedy bude muset během roku 2022 platit zálohy na dani z příjmu fyzických osob. Každá z měsíčních záloh bude 33900 Kč (84600 Kč × 40 %, zaokrouhleno na stokoruny nahoru).

Praktický příklad

Podnikatelka Gabriela má roční daňovou povinnost na dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 ve výši 380000 Kč. Paní Gabriela tedy bude platit již „čtvrtletně“ daňové zálohy, přičemž každou ve výši 95000 Kč (380000 Kč: 4).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP