Odevzdání přehledů a nové zálohy

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je nutné platit během roku zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Od odevzdání přehledů se upraví nová výše zálohy.

Od odevzdání přehledů za rok 2021 je nutné platit během roku 2022 a začátkem roku 2023 nové měsíční zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Výše měsíčních záloh v tomto období odpovídá dosaženému hrubému zisku v roce 2021. Nová měsíční záloha činí vypočtenou jednu dvanáctinu ročního sociálního i zdravotního pojištění, přičemž se musí platit alespoň minimální měsíční záloha.

Splatnost záloh

Záloha na sociálním pojištění je splatná během měsíce, za který se platí. Záloha na zdravotním pojištění je splatná za příslušný měsíc do 8 dne následujícího měsíce.

Praktický příklad

Podnikatelka Ema dosáhla hrubého zisku 673800 Kč. Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základ. Roční sociální pojištění i zdravotní pojištění se počítá ze skutečného vyměřovacího základu, tj. poloviny daňového základu.

Sociální pojištění za rok 2021 tedy činí 98375 Kč (673800 Kč × 50 % × 29,2 %) a zdravotní pojištění za rok 2021 je 45482 Kč (673800 Kč × 50 % × 13,5 %).

Nová měsíční záloha na sociálním pojištění je 8198 Kč (98375 Kč: 12 měsíců) a nová záloha na zdravotním pojištění je 3791 Kč (45482 Kč: 12 měsíců). Paní Ema si tedy musí včas změnit trvalé příkazy k úhradě.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí