Kdy vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání?

štítky Daně Realitní trh čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Daňoví poplatníci s příjmem z nájmu a z ostatních daňových příjmů vyplňují současně se čtyřstránkovým daňovým přiznání i přílohu číslo dva daňového přiznání.

V příloze číslo dva daňového přiznání se vypočítá dílčí daňový základ dle § 9 zákona o dani z příjmu a dílčí daňový základ dle § 10 zákona o dani z příjmu. Dílčí základ daně z ostatních příjmů dle § 10 nemůže snižovat celkovou daňovou povinnost.

Praktický příklad

Podnikatel Jakub měl za rok 2021 ztrátu z prodeje cenných papírů ve výši 20000 Kč, o tuto částku si však pan Jakub celkový daňový základ nesníží, neboť v § 10, odstavci 4, zákona o dani z příjmu je uvedeno, že základem daně je příjem ponížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, jsou-li však výdaje vyšší než příjem, tak se k rozdílu nepřihlíží.

Skutečné výdaje nebo paušálem?

Výdaje pro příjmy z nájmu mohou být uplatněny ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. Při využití výdajového paušálu, který je zvláště při pronájmu bytů častou volbou, lze však výdaje uplatnit maximálně v částce 600000 Kč. Ve výdajovém paušálu jsou pochopitelně již všechny výdaje a nad rámec vypočtené částky nelze snižovat dosažené příjmy z nájmu o žádné položky.

Jak zdaňují manželé?

V případě příjmů plynoucího z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů zdaňuje tento příjem jen jeden z manželů. V případě, že jeden z manželů v plném rozsahu nevyužije daňové odpočty a daňové slevy, tak je výhodnější provést zdanění u něj, neboť dochází k daňové úspoře.

Praktický příklad

Manželé Černí si pronajímají byt, pan Černý však odešel koncem roku 2020 do předčasného důchodu a paní Černá ještě pracuje. Příjem z nájmu za rok 2021 ve výši 112000 Kč tedy bude zdaňovat pan Černý, neboť ten do daňového základu ve výši 185600 Kč neplatí žádnou daň z příjmu. I předčasní důchodci mají totiž nárok na slevu na poplatníka ve výši 27840 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí