Faktura není hrubá mzda

čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zaměstnavatelé sjednávají se svými zaměstnanci hrubou mzdu, OSVČ vystavují za vykonané činnosti fakturu. Hrubá mzda a faktura však nejsou totéž.

Zaměstnanci poskytuje jejich zaměstnavatel veškerý potřebný servis k výkonu jejich závislé činnosti – tj. např. pracovní nářadí, auto, výpočetní techniku, pracovní oděv nebo pomůcky. OSVČ musí všechny tyto další výdaje zahrnout a zohlednit v kalkulaci a ve fakturované částce.

Výpočet čisté mzdy

Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem odvedeno zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy), sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy), daň z příjmu (15 % z hrubé mzdy, od vypočtené daně z příjmu se odečítají daňové slevy.

Příklad) Výpočet čisté mzdy

Pan Pavel má hrubou mzdu 40000 Kč. Při výpočtu čisté mzdy uplatňuje pouze slevu na poplatníka. Na účet tedy dostane čistou mzdu 32170 Kč (z hrubé mzdy je sraženo zdravotní pojištění 1800 Kč, sociální pojištění 2600 Kč, daň z příjmu 3430 Kč). Mzdové náklady činí 53520 Kč (hrubá mzda 40000 Kč + povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance 13520 Kč). Současně má zaměstnavatel ještě náklady ve formě stravenek, mobilu, PC…, takže celkem výkon práce zaměstnance Pavla stojí zaměstnavatele 60000 Kč.

OSVČ si vše platí samy

Osoby samostatně výdělečně činné si samy platí veškeré daně a náklady. Všechny tyto položky musí být zohledněny ve faktuře.

Příklad) Výpočet čistého příjmu OSVČ

Pokud by živnostník Josef fakturoval 40000 Kč, a přitom měl skutečné náklady 6480 Kč a výdaje uplatňoval 60% výdajovým paušálem, potom by na sociálním pojištění platil 2841 Kč a na zdravotním pojištění 2627 Kč, daň z příjmu by byla nulová. Čistý příjem na účet by činil 28052 Kč (40000 Kč – 6480 Kč – 2841 Kč – 2627 Kč), tedy méně, než je tomu v případě zaměstnance Pavla.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP