Zvýšení stupně invalidity

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V Česku j sou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Stupeň invalidity přitom není přiznáván trvale a při změně stupně invalidity se přepočítá i invalidní důchod.

Měsíční částku invalidního důchodu samozřejmě ovlivňuje i přiznaný stupeň invalidity. Čím vyšší je přiznaný stupeň invalidity, tím vyšší měsíční částka invalidního důchodu. Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2021 činí 3550 Kč, v roce 2022 bude činit 3900 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a přiznaném stupni invalidity.

Zhoršení zdravotního stavu

Jestliže dojde ke zhoršení zdravotního stavu a je posudkovým lékařem příslušné OSSZ přiznán vyšší stupeň invalidity, potom se invalidní důchod přepočítá. Při zhoršení stupně invalidity se procentní výměra invalidního důchodu vynásobí příslušným koeficientem:

  • z prvního stupně na druhý stupeň koeficientem 1,5
  • z druhého stupně na třetí stupeň koeficientem 2
  • z prvního stupně na třetí stupeň koeficientem 3 Při zlepšení zdravotního stavu a snížení stupně invalidity se invalidní důchod rovněž přepočítá, ale jeho částka se sníží.

Praktický příklad

Paní Marie pobírá invalidní důchod prvního stupně ve výši 8350 Kč. Zdravotní stav paní Marie se však zhoršil a byla jí přiznána invalidita druhého stupně. Do konce roku 2021 bude paní Marie pobírat invalidní důchod druhého stupně ve výši 10750 Kč. Základní výměra bude stále 3550 Kč a procentní výměra bude činit 7200 Kč (8350 Kč – 3550 Kč) × 1,5). Od lednové splátky důchodu se bude i invalidní důchod paní Marie valorizovat.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP