Příjem sirotčího důchodu a vlastní příjem

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Studenti pobírající sirotčí důchod mohou mít současně vlastní příjem, který však jejich sirotčí důchod nezvýší. Proč je pro studenty vhodné pracovat?

Příjemci sirotčího důchodu, kteří studují řádnou denní formou, mohou mít libovolně vysoký vlastní příjem, a přesto o sirotčí důchod nepřijdou. Mohou mít i nadstandardní příjmy podléhající odvodům na sociálním pojištění, a přesto to nebude mít žádný vliv na jejich pobíraný sirotčí důchod. Studenti dálkového nebo kombinovaného studia však mohou mít pouze příjem, který nezakládá účast na pojištění, to znamená, že nevzniká povinnost z takového příjmu platit sociální pojištění.

Doba studia se nehodnotí

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. Čím vyšší rozhodné příjmy a získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod. Doba pojištění se při výpočtu starobního důchodu hodnotí v celých ukončených letech. Do doby pojištění se započítávají nejenom roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří státem preferovaná období, kdy sice není z příjmu placeno sociální pojištění, přesto však tato období zvyšují starobní důchod. Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. Doba studia se již jako náhradní doba pojištění od roku 2010 nehodnotí.

Příjem studenta = vyšší důchod

Studenti, kteří během studia mají příjem, ze kterého se platí sociální pojištění, mohou počítat s vyšším starobním důchodem. S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je tedy vhodné pracovat již během studia.

Petr Gola

Další články k tématu Zvýšení důchodu

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP