Příjem v penzi a zvýšení důchodu

štítky Penze Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Příjemci starobního důchodu mají při splnění zákonných podmínek nárok na přepočítání důchodu. Za jakých podmínek se starobní důchod zvýší?

Starobní důchodci si mohou v řádném důchodovém věku libovolně přivydělat a mít i nadstandardní příjmy. Současnému příjmu starobního důchodu a mzdy ze zaměstnání nebo zisku z podnikání tedy nic nebrání.

Jak je průměrné zvýšení vysoké?

Pokud je navíc výdělečnou činností během pobírání starobního důchodu získána doba pojištění v rozsahu 360 kalendářních dní, potom se starobní důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu. Zvýšení se v průměru pohybuje od 70 Kč do 130 Kč. Výdělek v penzi však zvyšuje měsíční částku starobního důchodu pouze za předpokladu, že takový příjem zakládá účast na pojištění. Sociální pojištění se přitom neplatí z práce na některou z pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu. Naproti tomu ze zkráceného úvazku se sociální pojištění vždy platí, i když je hrubá mzda nižší minimální mzda stanovená pro práci na plný úvazek.

Praktický příklad

Paní Hana je v řádném starobním důchodu a pracuje na dohodu o dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10000 Kč a méně, potom se z hrubé odměny neplatí sociální pojištění. Paní Hana tedy nemá nárok na zvýšení starobního důchodu z důvodu práce na dohodu o provedení práce.

Předčasný důchod se nezvýší

Až do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít příjemci předčasného důchodu příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. V praxi si tedy nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně. To znamená, že z důvodu výdělečné činnosti jim nemůže být starobní důchod výdělečnou činností zvýšen.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP