Důchodci a odstupné

štítky Penze Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Dům financí

Mnozí starobní důchodci pracují a pobírají současně mzdu a starobní důchod. Jak to mají v případě obdržení výpovědi? Náleží jím odstupné?

Legislativní nárok na odstupné není omezen věkem. V praxi to znamená, že odstupné mohou obdržet i penzisté, jestliže jsou splněny zákonné podmínky pro výplatu odstupného. Na výpočet odstupného přitom nemá vliv, jak vysoký starobní důchod penzista pobírá nebo jak dlouho starobní důchod pobírá. Výše odstupného se vypočítává z dosaženého průměrného výdělku v zaměstnání.

Příklad – Pokračování v pracovním poměru

Paní Anna stále pracuje pro zaměstnavatele XY již 20 let, před dvěma lety, když dosáhla řádného důchodového věku, pracovní poměr neukončila a po dobu dvou let pobírá tedy mzdu ze zaměstnání i starobní důchod. Nyní však má zaměstnavatel XY finanční problémy a snižuje počet zaměstnanců. Výpověď přitom obdržela z důvodu nadbytečnosti i paní Anna. Přestože je paní Anna ve starobním důchodu, tak má nárok na odstupné ve stejném rozsahu jako ostatní zaměstnanci. Z důvodu dosažení řádného důchodového věku se odstupné nijak nekrátí.

Příklad – Smlouva na dobu určitou

Pan Tomáš je dva roky v řádném starobním důchodu, před rokem přitom uzavřel pracovní smlouvu na dobu určitou u zaměstnavatele AB. Koncem června skončí pracovní poměr uplynutím času. Pan Tomáš však odstupné nedostane. Odstupné totiž nenáleží při ukončení pracovního poměru uplynutím sjednaného času ve smlouvě na dobu určitou.

Petr Gola

Další články k tématu Odstupné

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí