Předčasný důchod a vdovský důchod

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Dům financí

Některým příjemcům předčasného důchodu je následně z důvodu úmrtí manžela (manželky) přiznán vdovský (vdovecký) důchod. Jak vysoký je v takovém případě souhrnný důchod?

V praxi jsou mnohem častěji vypláceny vdovské důchody než vdovecké důchody, proto budeme dále v textu uvádět pouze vdovský důchod, přičemž legislativní podmínky jsou naprosto stejné i v případě vdoveckých důchodů.

Nárok na vdovský důchod

Pokud penzistka pobírá vlastní předčasný důchod a následně umře její manžel, tak jí náleží i vdovský důchod po zemřelém manželovi, jestliže jsou splněny podmínky pro jeho přiznání. Souběh předčasného důchodu a vdovského důchodu je samozřejmě možný. Souhrnná částka vypláceného státního důchodu však není jednoduchým součtem pobíraného předčasného důchodu a sólo vdovského důchodu, který by náležel, pokud by penzistka nepobírala již předčasný důchod. Při souběhu předčasného důchodu a vdovského důchodu náleží v plné výši vyšší z těchto dvou důchodu a z druhého důchodu náleží pouze polovina procentní výměry.

Základní výměra důchodu náleží jednou

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všechny důchody stejně vysokou. V roce 2021 činí základní výměra důchodu 3550 Kč. Základní výměra důchodu při nároku na dva důchody náleží vždy jenom jednou. Vdovský důchod činí polovinu procentní výměry důchodu, který pobíral nebo na který by měl nárok zemřelý manžel.

Praktický příklad

Paní Simona pobírá vlastní předčasný důchod ve výši 13340 Kč, nyní zemřel její manžel, který pobíral vlastní starobní důchod ve výši 15400 Kč. Jak vysoký bude paní Simona mít souhrnný důchod?

  • Vlastní předčasný důchod paní Simony je vyšší, a proto se bude pobírat v plné výši. Z vdovského důchodu, který činí 5925 Kč (15400 Kč – 3550 Kč) × 50 %), náleží jenom polovina 2963 Kč (5925 Kč × 50 %). Souhrnný důchod paní Simony je tedy 16303 Kč (13340 Kč + 2963 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí