Odstupné a podpora v nezaměstnanosti

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V případě obdržení odstupného se posouvá nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Z finančního hlediska je tedy při obdržení odstupného vhodné nastoupit co nejdříve do nového zaměstnání.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají občané evidovaní na úřadu práce, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech. Měsíční částka podpory v nezaměstnanosti se přitom vypočítává z rozhodného příjmu z posledního zaměstnání.

Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti pobírá?

Občané mladší 50 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat nejdéle 5 kalendářních měsíců, občané ve věku 50 let až 55 let maximálně po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let potom po dobu 11 měsíců. Obdržení odstupného nárok na podporu v nezaměstnanosti posouvá.

Praktický příklad

Pan Roman obdržel tříměsíční odstupné a po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty se mu nepodařilo ihned najít novou práci, tak se registroval na úřadu práce. Podporu v nezaměstnanosti však může pobírat až od čtvrtého měsíce nezaměstnanosti, neboť po dobu prvních tří měsíců je finančně zajištěn právě z obdrženého odstupného. Pro pana Romana by bylo finančně nejlepší, kdyby se mu podařilo najít práci již ve dvouměsíční výpovědní lhůtě.

Podpora v nezaměstnanosti se nedostává kratší dobu

V případě obdržení odstupného se sice posouvá výplata podpory v nezaměstnanosti, ale podpůrčí doba se nezkracuje. Např. nezaměstnaní občané mladší 50 let, kteří mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců, tedy v případě obdržení tříměsíčního odstupného nedostávají nic první tři měsíce a následných 5 měsíců by již podporu v nezaměstnanosti dostávali. V praxi však všichni zodpovědní občané chtějí najít pracovní uplatnění co nejdříve, tak z důvodu posunutí výplaty odstupného nevyčerpají celou podpůrčí dobu.

Petr Gola

Další články k tématu Odstupné

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí