Každá maminka mateřskou nedostane

štítky Mateřská Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Mateřská náleží na účet pouze při splnění zákonných podmínek, nejedná se tedy v žádném případě o automatickou státní dávku. Jaké podmínky je nutné splnit?

Zaměstnankyně mají nárok na mateřskou, jestliže jsou v době nástupu na mateřskou účastny na nemocenském pojištění nebo nastupují na mateřskou v ochranné lhůtě a současně získaly minimálně dobu pojištění v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.

Podmínky pro OSVČ

Peněžitý příspěvek v mateřství mohou dostávat i maminky vykonávající samostatnou výdělečnou činnost. Podmínkou je účast na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň po dobu 180 dní v období jednoho roku před nástupem na mateřskou a rovněž současné získání minimální doby pojištění v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech. Maminky samostatně výdělečně činné, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, mateřskou nedostanou.

Příklad

Zaměstnankyně Lucie pracovala v posledních 2 letech pro zaměstnavatele XY, pracovní poměr na dobu určitou ji skončil uplynutím času. Paní Lucie však nastoupí na mateřskou ve 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, a protože splňuje podmínku minimální doby pojištění, tak bude mít nárok na mateřskou, i když je aktuálně nezaměstnaná.

Kdy není splněna podmínka pojištění?

V praxi není nejčastěji splněna podmínka potřebné minimální doby pojištění pro přiznání mateřské splněna v případě nezaměstnanosti, studia nebo práce na některou z pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu, která nezakládá účast na nemocenském pojištění. V těchto případech nevzniká nárok na mateřskou a ihned od narození dítěte se dostává rodičovský příspěvek. O rodičovský příspěvek se žádá, stejně jako o ostatní dávky státní sociální podpory, na místně příslušném úřadu práce.

Příklad

Paní Věra je poslední více než dva roky v evidenci na úřadu práce. Paní Věře se narodí za měsíc dcera. Z důvodu nesplnění podmínky minimální doby pojištění nevznikne paní Věře nárok na mateřskou a od narození dítěte bude dostávat na účet rodičovský příspěvek.

Petr Gola

Další články k tématu Mateřská 2021

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí