Nedoplatek na zdravotním pojištění

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

OSVČ, jejichž zálohy v roce 2020 než roční zdravotní pojištění, musí uhradit vypočtený nedoplatek v přehledu o příjmech a výdajích.

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné je jednou ze základních povinností odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok, a to i v případě výkonu samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku. Pokud není pojistné uhrazeno včas, tak je předepsáno penále (sazba penále činí 0,05 % denně z dlužného pojistného), proto si musí OSVČ řádně plnit své zákonné povinnosti.

Posunutí termínu

Z důvodu epidemie koronaviru byl termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro všechny OSVČ prodloužen až do 2. srpna 2021. Přehled o příjmech odevzdávají i osoby samostatně výdělečně činné vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost s nízkým ziskem.

Nedoplatek uhraďte do 8 dní

V přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 je vypočten nedoplatek nebo přeplatek na zdravotním pojištění. Nedoplatek na zdravotním pojištění vzniká v případě:

  • Zaplacené zálohy během roku 2020 jsou nižší než vypočtené roční zdravotní pojištění za rok 2020, a to i při zohlednění prominutého zdravotního pojištění za březen až srpen 2020, při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je prominuto zdravotní pojištění za každý takový měsíc ve výši 2352 Kč.
  • Výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání, kdy se zdravotní pojištění doplácí jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

Případně vyčíslený nedoplatek na zdravotním pojištění je nutné uhradit na účet příslušné zdravotní pojišťovny do 8 dní od skutečného dne odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Kdo odevzdá přehled o příjmech a výdajích dříve, ten musí i dříve případný nedoplatek uhradit.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí