Rodičovský příspěvek v souvislostech

štítek Mateřská přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Souhrnná částka rodičovského příspěvku za celou dobu činí 300 tisíc Kč, na vícerčata 450 tisíc Kč. Lze podnikat při čerpání rodičovského příspěvku? Jak je to s ošetřovným a jak se hodnotí tato doba pro důchod?

Rodiče si mohou zvolit délku pobírání rodičovského příspěvku, na základě čehož se vypočítá jeho měsíční částka. Nejdéle je možné čerpat rodičovský příspěvek do čtyř let věku, většina rodin však čerpá rodičovský příspěvek v období od dvou do tří let věku dítěte. Podívejme se na vybrané dopady čerpání rodičovského příspěvku.

Ošetřovné nenáleží

Na dítě, na které čerpá jeden z rodičů rodičovský příspěvek, nemůže ani jeden z rodičů čerpat ošetřovné v případě nemoci dítěte. Finančně je rodina zabezpečena právě rodičovským příspěvkem.

Sleva na manželku a rodičovský příspěvek

Pokud nemá manželka (manžel) vlastní rozhodný příjem vyšší než 68 tisíc Kč za rok, tak může za daný kalendářní rok uplatnit druhý z manželů v daňovém přiznání slevu na manželku ve výši 24840 Kč (na držitele průkazu ZTP/P dokonce 49680 Kč). Obdržený rodičovský příspěvek se přitom do hodnoceného rozhodného příjmu nezapočítává.

Podnikání jako vedlejší činnost

Výkon samostatné výdělečné činnosti během pobírání rodičovského příspěvku se hodnotí pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění jako vedlejší samostatná výdělečná činnost a při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Náhradní doba pojištění pro důchod

Do doby pojištění pro důchodové účely se péče o dítě do 4 let věku počítá jako náhradní doba pojištění. Toto období se tedy počítá do doby pojištění nutné pro přiznání důchodu i do doby pojištění ovlivňující celkovou částku důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí