Výpočet mateřské 2021

štítky Mateřská Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při splnění podmínek pro přiznání mateřské není následně přiznaný peněžitý příspěvek v mateřství stejně vysoký. Při vyšší mzdě je mateřská vyšší. Jak se mateřská počítá?

Základním vstupním údajem pro výpočet mateřské je denní vyměřovací základ, který se následně redukuje. Denní vyměřovací základ se zpravidla vypočítá z rozhodných příjmů v předchozích 12 kalendářních měsících. Při výpočtu denního vyměřovacího základu dochází k redukci.

Redukce v roce 2021

Denní vyměřovací základ při výpočtu mateřské se v letošním roce redukuje následovně: do částky 1182 Kč se započítává ze 100 %, od částky 1182 Kč do částky 1773 Kč se započítává z 60 % a v částce od 1773 Kč do 3545 Kč se započítává z 30 %. Následná denní mateřská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Příklad

Zaměstnankyně Alice má průměrnou hrubou měsíční mzdu 41500 Kč. Jak vysokou bude mít mateřskou dle výpočtové formule letošního roku?

 • Nejdříve se vypočítá neredukovaný denní vyměřovací základ, což je částka 1364,38 Kč (41500 Kč × 12 měsíců: 365 dní).
 • Z první redukční hranice se započítá částka 1182 Kč a z druhé redukční hranice částka 109,43 Kč (1364,38 Kč – 1182 Kč) × 60 %). Z třetí redukční hranice se nezapočítá nic.
 • Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1292 Kč (1282 Kč + 109,43 Kč).
 • Denní mateřská činí 905 Kč (1292 Kč × 70 %). Paní Alice tedy obdrží měsíční mateřskou (za 30 dní) ve výši 27150 Kč (905 Kč × 30 dní).

Měsíční mateřská dle výše hrubé mzdy

Níže si pro názornost uvedeme měsíční mateřskou v závislosti na dosahované hrubé mzdě, výpočet dle roku 2021.

 • hrubá mzda 22000 Kč – mateřská 15210 Kč
 • hrubá mzda 27000 Kč – mateřská 18660 Kč
 • hrubá mzda 32000 Kč – mateřská 22140 Kč
 • hrubá mzda 37000 Kč – mateřská 25290 Kč
 • hrubá mzda 42000 Kč – mateřská 27360 Kč
 • hrubá mzda 50000 Kč – mateřská 30660 Kč
 • hrubá mzda 70000 Kč – mateřská 35640 Kč

Petr Gola

Další články k tématu Mateřská 2021

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí