Přiznání důchodu je těžší než dřív

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Žadatelé o starobní důchod musí získat minimální dobu pojištění, jinak nemohou státní důchod dostávat na účet ani v případě dosažení důchodového věku. Jak se zvyšovala minimální doba pojištění v ČR?

Pro přiznání starobního důchodu musí žadatelé získat alespoň minimální dobu pojištění a dosáhnout důchodového věku. Pro přiznání předčasného důchodu stačí dosáhnout nižšího věku než pro přiznání řádného starobního důchodu, občané mající řádný důchodový věk 63 let a více mohou dle aktuálně platné legislativy odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. V roce 2021 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let.

Hodnotí se i náhradní doby pojištění

Do potřebné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se započítávají nejenom roky zaměstnání a podnikání, kdy bylo z příjmu odvedeno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu).

Minimální doba pojištění stoupala

Během let se zákonná minimální doba pojištění postupně zvyšovala, každoročně o jeden rok. Od roku 2019 je již nutné získat zmíněných 35 let. Vývoj minimální doby pojištění:

 • 2009 – 25 let
 • 2010 – 26 let
 • 2011 – 27 let
 • 2012 – 28 let
 • 2013 – 29 let
 • 2014 – 30 let
 • 2015 – 31 let
 • 2016 – 32 let
 • 2017 – 33 let
 • 2018 – 34 let
 • od roku 2019 – 35 let

Splnit podmínky pro přiznání starobního důchodu je tedy v současné době těžší než v minulosti.

Řešením dobrovolné důchodové pojištění

O důchodovou dobu pojištění je tedy s ohledem na přiznání starobního důchodu vhodné se zajímat včas a případné mezery v pojištění řešit formou dobrovolného důchodového pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je legislativou omezena.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí