Práce na černo = důchodový problém

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Žádný státní důchod není přiznán automaticky a musí být splněny zákonné podmínky. Dlouhodobá práce na černo znamená nepřiznání důchodu nebo v lepším případě velmi nízký státní důchod.

Pro přiznání starobního i invalidního důchodu musí žadatel splnit alespoň minimální dobu pojištění, jinak nemůže být státní důchod přiznán. Minimální doba pojištění pro přiznání starobního důchodu dle aktuálně platné legislativy činí 35 let. U invalidního důchodu závisí na věku žadatele o důchod, např. občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech, občané starší 38 let splní potřebnou minimální dobu pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.

Práce na černo se nepočítá

Do doby pojištění se započítávají pouze období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění nebo tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku). Při práci na černo se neplatí sociální pojištění, a proto se toto období pro důchodové účely nezapočítává. Dlouhodobá práce na černo tedy znamená v budoucnu nepřiznání starobního důchodu a při zdravotních problémech ani nepřiznání invalidního důchodu.

Krátké období = velmi negativní vliv na důchod

S ohledem na důchodové nároky se nevyplatí pracovat na černo ani krátkodobě, v takovém případě může být nakonec splněna podmínka minimální doby pojištění pro přiznání státního důchodu, ale státní důchod bude značně nižší, a to hned ze dvou důvodů:

  • získaná doba pojištění ovlivňuje i samotnou výši měsíčního důchodu a při práci na černo se samozřejmě získá nižší doba pojištění
  • nulový rozhodný příjem během práce na černo značně sníží osobní vyměřovací základ (tj. průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě), ze kterého se počítá státní důchod

Petr Gola

Další články k tématu Práce na černo

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí