Výši důchodu ovlivňují příjmy za více let než v minulosti

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při odchodu do starobního důchodu v roce 2010 se hodnotily příjmy za 24 let. Při odchodu do důchodu v roce 2021 se hodnotí příjmy za 35 let. Jak je to možné? Co to v praxi znamená?

Základními dvěma vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou získaná doba pojištění v celých ukončených letech a osobní vyměřovací základ, což je průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Příjmy, ze kterých nebylo zaplaceno sociální pojištění, výši důchodu neovlivňují (např. z kapitálového majetku nebo z nájmu).

Hodnotí se příjmy od roku 1986

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986, přičemž se všechny příjmy zjednodušeně řečeno přepočtenou na měsíční mzdu v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy se přepočítávají příslušnými koeficienty zohledňujícími inflaci. Přepočet jednotlivých příjmů je tedy závislý na výpočtové formuli daného roku, kdy se o starobní důchod žádá.

Výpočet důchodu v roce 2010

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2010 se tedy započítávaly příjmy v letech 1986 až 2009, tedy za 24 let. První výdělečné roky osobní vyměřovací základ neovlivnily, vliv měly pouze příjmy v posledních 24 letech před odchodem do důchodu. Většina lidí má právě v předdůchodovém věku nejvyšší příjmy, proto jim tento výpočet zaručoval vyšší osobní vyměřovací základ.

V roce 2021 se hodnotí delší časový úsek

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se tedy započítávají již příjmy za roky 1986 až 2020, tedy za 35 let. Delší časové období pro výpočet osobního vyměřovacího základu je na jednu stranu spravedlivější, neboť někteří lidé mohou mít paradoxně právě na začátku své profesní kariéry nejvyšší příjmy, na druhou stranu je však tento postup pro většinu lidí méně výhodný, než při započítávání pouze příjmů v posledních např. 24 letech před odchodem do penze.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí