Lepší podmínky pro práci starobních důchodců

štítky Penze Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Dle aktuálně platné legislativy nejsou starobní důchodci nijak omezeni ve výdělečné činnosti a současně mají nárok na stejné daňové slevy jako ostatní daňoví poplatníci. V minulosti tomu tak nebylo.

Starobní důchodci mohou mít uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou nebo pracovat současně pro více zaměstnavatelů. V minulosti tomu tak nebylo, ještě do konce roku 2009 mohli starobní důchodci pracovat pouze na základě pracovní smlouvy sjednané na dobu určitou a nejdéle na dobu jednoho roku. Aktuální legislativa je tedy pro příjemce starobního důchodu příznivější, neboť mohou mít libovolný příjem ze zaměstnání nebo podnikání a k tomu pobírat starobní důchod.

Náleží i sleva na poplatníka

Pracující starobní důchodci mají nárok na slevu na poplatníka, stejně jako ostatní zaměstnanci. V roce 2021 činí měsíční sleva na poplatníka 2320 Kč, přičemž sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a zaměstnanci s hrubou mzdou do 15400 Kč neplatí z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nic na dani z příjmu. V roce 2013 a po část roku 2014 pracující starobní důchodci neměli nárok na slevu na poplatníka, protože nárok na slevu nemohli uplatnit daňoví poplatníci, kteří k 1. lednu daného roku pobírali starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Následně bylo toto opatření zrušeno a pracující starobní důchodci si mohli slevu na poplatníka nárokovat zpět.

Sleva na poplatníka náleží jen jednou

Starobní důchodci pracující pro dva zaměstnavatele současně mohou slevu na poplatníka uplatnit pouze u jednoho z nich, u kterého mají podepsáno prohlášení k dani. Sleva na poplatníka náleží i při práci na některou z pracovních dohod, opět za podmínky podepsaného prohlášení k dani.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí