Kolik zaplatí skutečně OSVČ na dani z příjmu za rok 2020?

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

OSVČ zaplatí na dani z příjmu fyzických osob za rok 2020 nižší částku, než kolik činí 15% sazba daně z příjmu. Proč? Při výpočtu se uplatňují daňové slevy a odpočty. Jak vysoká je tedy daňová povinnost?

Daňový základ u osob samostatně výdělečně činných je rozdíl mezi příjmy a výdaji, přičemž výdaje je možné stanovit i výdajovým paušálem. Výdajový paušál je 80 %, 60 % neb 40 % v závislosti na vykonávané činnosti. Sazba daně z příjmu je následně 15 % z daňového základu. Daňový základ si mohou i OSVČ ponížit o roční nezdanitelné položky, stejně jako zaměstnanci. Z hrubého zisku za rok 2020 nad 1672080 Kč se odvádí ještě 7% solidární daň. Nezdanitelnými položkami při splnění zákonných podmínek jsou: dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, zaplacené příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

S rostoucím ziskem stoupá daňová sazba

Při výpočtu daně z příjmu za rok 2020 uplatní všechny OSVČ vždy slevu na poplatníka ve výši 24840, ať už podnikaly pouze po část roku nebo měly nadstandardní zisk. Při splnění zákonných podmínek mají nárok i na snížení daňového základu o nezdanitelné položky a uplatnění dalších daňových slev a daňového zvýhodnění na děti. Z důvodu uplatnění daňových slev je skutečná sazba daně z příjmu v Česku lehce progresivní. Za rok 2020 je možné uplatnit tyto daňové slevy: slevu na manželku (manžela) s vlastními ročními rozhodnými příjmy nepřekračujícími 68 tisíc Kč ve výši 24840 Kč (na držitele průkazu ZTP/P ve dvojnásobné výši), slevu na invaliditu prvního a druhého stupně (2520 Kč), slevu na invaliditu třetího stupně (5040 Kč), na průkaz ZPT/P (16140 Kč), na studenta (4020 Kč za celý rok), školkovné (maximálně 14600 Kč na každé dítě) nebo slevu na EET (maximálně 5000 Kč).

Praktické výpočty „skutečné“ sazby daně za rok 2020

Při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka ve výši 24840 Kč při hrubém zisku od 200000 Kč do 1000000 Kč se pohybuje skutečná daň z příjmu fyzických osob za rok 2020 od 2,6 % po 12,5 %. Při hrubém zisku 200000 Kč je daň z příjmu 30000 Kč (200000 Kč × 15 %) a po odečtu slevy na poplatníka 5160 Kč (30000 Kč – 24840 Kč), v procentním vyjádření je v tomto případě daňová sazba jen 2,6 % (5160 Kč: 200000 Kč).

  • hrubý zisk 200000 Kč = efektivní sazba daně 2,6 %
  • hrubý zisk 300000 Kč = efektivní sazba daně 6,7 %
  • hrubý zisk 400000 Kč = efektivní sazba daně 8,8 %
  • hrubý zisk 500000 Kč = efektivní sazba daně 10,0 %
  • hrubý zisk 600000 Kč = efektivní sazba daně 10,9 %
  • hrubý zisk 700000 Kč = efektivní sazba daně 11,5 %
  • hrubý zisk 800000 Kč = efektivní sazba daně 11,9 %
  • hrubý zisk 900000 Kč = efektivní sazba daně 12,2 %
  • hrubý zisk 1000000 Kč = efektivní sazba daně 12,5 %

Při uplatnění daňových odpočtů a dalších daňových slev skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob v Česku ještě klesá, v mnoha případech dosti významně.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové přiznání

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP